Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

III Archidiecezjalny Rodzinny Konkurs Artystyczny

III ARCHIDIECEZJALNY
RODZINNY KONKURS ARTYSTYCZNY
„ POD SKRZYDŁAMI DOBREGO ANIOŁA”
pod patronatem Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie

ORGANIZATOR;
Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Strzałowska 27a
71 – 730 Szczecin
tel. 91 4215050 -sekretariat, 609 96 22 08 (po g. 14), mojadwa@wp.pl– szczegóły konkursowe

CELE KONKURSU:
- rozwijanie zdolności twórczych dziecka
- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie
- propagowanie wartości chrześcijańskich
-wspieranie działalności misyjnej

REGULAMIN KONKURSU
* Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 0- III. Dopuszczalna jest pomoc członków rodziny.
* Technika wykonania pracy : przestrzenna sylwetka Anioła z dowolnego materiału o maksymalnej wysokości 60 cm.
* Forma wykonania pracy : indywidualna (na pracy widnieje jeden autor, ewentualnie rodzeństwo)
* Termin składania prac – do 2.12.16 w sali nr 1, 2 lub w sekretariacie szkoły do g. 16.00
* Przy ocenie ustala się podział na dwie kategorie: „Najsympatyczniejszy Anioł” i „Najbardziej pracochłonny Anioł”. Przewidziana jest również Nagroda Dyrektora Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej oraz Nagroda Dyrektora Szkoły.
* Organizatorzy dokonują oceny i wyboru najciekawszych prac w każdej kategorii. Przyznają miejsca 1-3. Mogą przyznać wyróżnienia.
* Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Opiekunowie prac otrzymają podziękowania. Organizator nie wysyła nagród. Możliwy jest tylko obiór osobisty.
* Podsumowanie konkursu i prezentacja prac odbędzie się w połowie grudnia w Szkole Podstawowej nr 14 . Laureaci zostaną zaproszeni mailowo przez adres podany na metryczce.
* Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają do dyspozycji organizatora, zostaną wystawione na kiermasz, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży aniołów zostaną przekazane na misje. Podsumowanie uzyskanych funduszy i potwierdzenie wpłaty na misje będzie zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac i zdjęć z finału na stronach internetowych.
* Każda praca powinna mieć przymocowaną trwale metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę oraz numer telefonu i mail do kontaktu oraz imię i nazwisko opiekuna. Metryczkę prosimy wypełniać drukowanymi literami.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 14 
17.11.2016

Lista załączników: