przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

III Archidiecezjalny Rodzinny Konkurs Artystyczny

III ARCHIDIECEZJALNY
RODZINNY KONKURS ARTYSTYCZNY
„ POD SKRZYDŁAMI DOBREGO ANIOŁA”
pod patronatem Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie

ORGANIZATOR;
Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Strzałowska 27a
71 – 730 Szczecin
tel. 91 4215050 -sekretariat, 609 96 22 08 (po g. 14), mojadwa@wp.pl– szczegóły konkursowe

CELE KONKURSU:
- rozwijanie zdolności twórczych dziecka
- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie
- propagowanie wartości chrześcijańskich
-wspieranie działalności misyjnej

REGULAMIN KONKURSU
* Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 0- III. Dopuszczalna jest pomoc członków rodziny.
* Technika wykonania pracy : przestrzenna sylwetka Anioła z dowolnego materiału o maksymalnej wysokości 60 cm.
* Forma wykonania pracy : indywidualna (na pracy widnieje jeden autor, ewentualnie rodzeństwo)
* Termin składania prac – do 2.12.16 w sali nr 1, 2 lub w sekretariacie szkoły do g. 16.00
* Przy ocenie ustala się podział na dwie kategorie: „Najsympatyczniejszy Anioł” i „Najbardziej pracochłonny Anioł”. Przewidziana jest również Nagroda Dyrektora Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej oraz Nagroda Dyrektora Szkoły.
* Organizatorzy dokonują oceny i wyboru najciekawszych prac w każdej kategorii. Przyznają miejsca 1-3. Mogą przyznać wyróżnienia.
* Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Opiekunowie prac otrzymają podziękowania. Organizator nie wysyła nagród. Możliwy jest tylko obiór osobisty.
* Podsumowanie konkursu i prezentacja prac odbędzie się w połowie grudnia w Szkole Podstawowej nr 14 . Laureaci zostaną zaproszeni mailowo przez adres podany na metryczce.
* Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają do dyspozycji organizatora, zostaną wystawione na kiermasz, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży aniołów zostaną przekazane na misje. Podsumowanie uzyskanych funduszy i potwierdzenie wpłaty na misje będzie zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac i zdjęć z finału na stronach internetowych.
* Każda praca powinna mieć przymocowaną trwale metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę oraz numer telefonu i mail do kontaktu oraz imię i nazwisko opiekuna. Metryczkę prosimy wypełniać drukowanymi literami.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 14 
17.11.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie