przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny Konkurs Poezji Optymistycznej

 

Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić młodych poetów

szkół podstawowych i gimnazjów wraz z nauczycielami do wzięcia udziału w

XIV EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POEZJI OPTYMISTYCZNEJ

„Pełen magii świat bajek i baśni”


Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie uczniów do odkrywania w otaczającym ich świecie tego, co dobre i piękne

 

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa:
1. Każda szkoła przesyła maksymalnie pięć utworów zgodnych z tematyką konkursu.

2. Każdy utwór powinien zostać opatrzony metryczką z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko autora
  • tytuł utworu
  • nazwa szkoły, którą reprezentuje uczestnik konkursu
  • wiek uczestnika
  • imię i nazwisko opiekuna
  • telefon kontaktowy

3. Uwaga! Nie przyjmujemy rękopisów!

4. Nagrody:
Dla twórców najlepszych utworów poetyckich przewidziane są nagrody rzeczowe w
dwóch kategoriach:

  • uczniowie szkół podstawowych,
  • uczniowie gimnazjów.

Każdy finalista konkursu oraz jego opiekun otrzyma dyplom uczestnictwa.

5. Inne informacje:
Prace należy nadesłać do dnia 18 maja 2016 roku na adres:


Gimnazjum Nr 34
ul. St. Wojciechowskiego 50

71-476 Szczecin
z dopiskiem „Międzyszkolny Konkurs Poezji Optymistycznej”
tel /fax 91 452 82 20 lub 91 453 70 42


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca 2016 roku w siedzibie Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie

Życzymy połamania pióra!

Autor:  Gimnazjum Nr 34 
05.04.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie