przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Kolejna szkoła z Ekopracownią

Od kilku dni uczniowie szczecińskiej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II mogą korzystać z nowoczesnej ekopracowni. To efekt współpracy Miasta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Profesjonalne mikroskopy, tablica interaktywna czy rozmaite pomoce dydaktyczne to tylko część sprzętu, który wchodzi w skład wyposażenia nowoutworzonej Ekopracowni. Wszystko to po to, by młodzi mieszkańcy Szczecina mogli rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę z zakresu ekologii.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, to już kolejna placówka, w której utworzona została Ekopracownia. Wcześniej, dzięki wsparciu pochodzącemu z WFOŚiGW w Szczecinie, nowoczesną przestrzeń sprzyjającą pogłębianiu wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii stworzono w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino. W najbliższych tygodniach pracownie powstaną również w XVI Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 51 im. Stanisława Helsztyńskiego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Celem projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW jest podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych. Dzięki realizacji zadania uczniowie będą mogli w atrakcyjnej formie poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz zdobywać wiedzę dotyczącą ochrony przyrody czy odnawialnych źródeł energii.

Łączna wartość projektu pn. „Ekopracownia – Zielone serce szkoły” wynosi 361 111,00 zł. 90% dofinansowania pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
16.10.2023