przejdź do głównej treści strony

Ósmoklasiści z SSP STO nr 1 w IX LO w Szczecinie

28 XI 2019r. gościli w naszych progach uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO nr 1 im. Noblistów Polskich w Szczecinie pod opieką swoich nauczycielek: pedagog szkolnej, Pani Krystyny Kubik, polonistki, Pani Małgorzaty Ścibor i anglistki, Pani Joanny Mrozik, absolwentki Dziewiątki, która nawiązała z nami współpracę.

Celem wizyty ósmoklasistów, którzy przybliżają się do wyboru szkoły średniej, było poznać bliżej naszą szkołę, naszym z kolei – promować IX Liceum Ogólnokształcące w środowisku potencjalnego klienta. Grupę uczniów powitali w czytelni: wicedyrektor, Pani Aneta Czaykowska, Pani Bogumiła Czarnecka-Mrozik i Pan Romuald Kuźmitowicz. Opowiedzieliśmy gościom o naszym liceum, wskazując na jego charakterystyczne rysy i niepowtarzalne walory, zaprezentowaliśmy ofertę profili klas oraz zajęć pozalekcyjnych, przywołując ponadto informacje o realizowanych projektach edukacyjnych i współpracy patronackiej ze szczecińskimi uczelniami. Starając się udzielić im sympatycznej, życzliwej atmosfery naszej szkoły , oprowadziliśmy grupy ósmoklasistów po najbardziej reprezentatywnych i charakterystycznych jej zakątkach, przy okazji mogli zobaczyć niektóre sale dydaktyczne i porozmawiać wykładowcami.

Nauczyciele języków obcych przygotowali dla nich specjalne lekcje, aby doświadczyli i posmakowali różnych stylów pracy preferowanych w IX LO.

Gorące podziękowania należą się romanistce, Pani Ewie Oniszczuk-Odorskiej, germanistkom: Paniom Jolancie Kuleszy, Agnieszce Rojewskiej i Urszuli Tyborskiej oraz anglistom: Paniom Wiolecie Morszczyn-Snop, Jolancie Niewisiewicz, Małgorzacie Wenz i Panu Maciejowi Wasielewskiemu za ciekawe zajęcia edukacyjne, w czasie których, odwołując się do różnorodnej tematyki komunikacyjno-językowej, przy użyciu urozmaiconych form i środków dydaktycznych zaangażowali gości do wspólnej pracy i zabawy z naszymi licealistami. Niektórzy z nich zechcieli szerzej skomentować oferowane uczniom zajęcia.

Anglistka, Pani Wioleta Morszczyn-Snop, jedna z koordynatorów wizyty: „Podczas pokazowej lekcji języka angielskiego dla uczniów klas 8 SSP STO zastosowane zostały metody komunikacyjne z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych, gdzie nauka przebiega w miłej, bezstresowej atmosferze, a uczącemu się stawiane są zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji życiowych. Tematem lekcji były podróże różnymi środkami lokomocji. Łącząc naukę z zabawą, uczniowie mieli okazję poznać nowe słownictwo dotyczące nietypowych środków transportu, uczestnicząc w grach i zabawach językowych, angażować się w konwersacje w j. angielskim z uczniami klasy 1P IX LO, a nawet poczuć się jak pasażerowie lotu, słuchający instrukcji bezpieczeństwa na podstawie autentycznego materiału brytyjskich linii lotniczych „British Airways safety” . Uczniowie bardzo żywiołowo reagowali na wszystkie zadania, pracując w parach czy kilkuosobowych grupach. Na lekcji panowała wspaniała atmosfera i mam nadzieję, że uczniowie goszczący w naszej szkole na długo zapamiętają to spotkanie.”

Romanistka, Pani Ewa Oniszczuk-Odorska: „Tematem mojej lekcji był opis wyglądu zewnętrznego i charakteru postaci. Celem lekcji było zapoznanie się ze słownictwem opisującym wygląd zewnętrzny i cechy charakteru. Jako ciekawostkę uczniowie poznali postaci z komiksów frankofońskich.”

Anglista, Pan Maciej Wasielewski: „Uczniowie Szkoły Podstawowej STO wzięli udział w zajęciach integracyjnych z klasami pierwszymi naszego liceum mających na celu zdobycie jak najwięcej informacji o sobie nawzajem. W grupach 4-5-osobowych sprawnie zadawali pytania i bez skrępowania udzielali odpowiedzi na pytania swoich starszych koleżanek i kolegów. Powtórzyli także czasy przeszłe, a w nagrodę za udzielenie poprawnej odpowiedzi w języku angielskim, mieli także możliwość poznania najpotrzebniejszych zwrotów potocznych w języku japońskim. To były bardzo inspirujące rozmowy młodych ludzi!”

Uczniom i nauczycielom SSP STO nr 1 w Szczecinie serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia – z nadzieją na kontynuację współpracy.


Tekst: Romuald Kuźmitowicz, IX LO
 Zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz, IX LO, Joanna Mrozik, SSP STO nr 1

 

Autor:  IX Liceum Ogólnokształcące 
29.11.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją