przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs plastyczny "Bezpieczna droga do i ze szkoły"

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów grup przedszkolnych i klas I-IV szkół podstawowych. Ma formę zaprezentowania prac plastycznych przedstawiających bezpieczną drogę dzieci do i ze szkoły.

Prace wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą rodzica należy wysyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie,
ul. Floriana Szarego 12
70-001 Szczecin
z dopiskiem Świetlica.
Pracę można dostarczyć do dnia 11.10.2019r. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 25.10.2019r. Zwycięzcy konkursu plastycznego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły laureata.

Celem konkursu „Bezpieczna droga do i ze szkoły” jest :

  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat zasad ruchu drogowego,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów,
  • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
  • rozwijanie zdolności manualnych,

Pracę będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, I-II klasa i III – IV klas. 

 

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 12 
25.09.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją