przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs „Mowa nienawiści w sieci. Czy da się walczyć z hejtem?”

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza konkurs
„Mowa nienawiści w sieci. Czy da się walczyć z hejtem?”

Regulamin konkursu.

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Wojewoda Zachodniopomorski.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU:
od 10 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.
Ogłoszenie wyników - 2 grudnia 2016 r.

3. Warunki konkursu: Do udziału w konkursie organizator zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

4. Celem konkursu jest zaprezentowanie przez gimnazjalistów swoich pomysłów – czy należy i w jaki sposób można walczyć z tzw. hejtem
– mową nienawiści i nietolerancji w internecie wobec grup i jednostek z powodu przynależności rasowej i etnicznej.
5. Technika prac – dowolna.
6. Praca konkursowa może być przesłana indywidualnie lub zespołowo.
7. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, jasna i logiczna struktura pracy, pomysłowość.
8. Prace winny być oznaczone imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem szkoły oraz numerem telefonu.

9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 prace.

10. Organizator ustanawia nagrody za zajęcie 1, 2 oraz 3 miejsca w konkursie oraz trzy wyróżnienia.

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz ich publicznej ekspozycji.


12. Prace należy nadsyłać pod adresem:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
Tel. 91 4303462

13. Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl
 


 

Autor:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  
10.10.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie