Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Rządowa reforma systemu oświaty: prace nad szczecińską siatką szkół

Opracowanie ostatecznego kształtu uchwały intencyjnej w sprawie nowej siatki szczecińskich szkół. Właśnie takie zadanie stoi obecnie przed Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta. Uchwała stanie na sesji Rady Miasta 28 lutego br.

W Szczecinie od wielu miesięcy trwają intensywne prace związane z przygotowaniem się do wprowadzenia rządowej reformy systemu oświaty. W ostatnim czasie, specjalnie powołany Zespół ds. Reformy Oświaty analizował wszelkie możliwe drogi, które pozwolą na przeprowadzenie zmian w naszym mieście. Jego głównym zadaniem było dotychczas wypracowanie takich rozwiązań, które będą jak najmniej dotkliwe – zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szczecińskich szkół.

W wyniku prac powstały konkretne propozycje dotyczące każdej ze szkół działającej na terenie Miasta. Zapoznane z nimi zostały wszystkie grupy interesariuszy – dyrektorzy placówek, nauczyciele, rodzice oraz związki zawodowe. Wszystko odbywało się podczas wielogodzinnych spotkań oraz posiedzeń Komisji ds. Edukacji Rady Miasta. Swoje zdanie dotyczące zaproponowanych rozwiązań wypowiedzieli również radni, którzy w większości przypadków pozytywnie zaopiniowali wypracowane propozycje zmian. Jedyną kwestią, co do której nie zostało podjęte stanowisko, jest los Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków, funkcjonujące w prawobrzeżnej części Szczecina, przy ul. Zofii Nałkowskiej.

W tej chwili, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, zajmuje się opracowaniem ostatecznego kształtu uchwały dotyczącej projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Prace nad projektem ww. uchwały, przebiegają zgodnie z wypracowanymi dotąd założeniami. Sama uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin, tj. 28 lutego br. Następnie, dokumenty, w celu zaopiniowania, zostaną przekazane do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Dopiero po zaopiniowaniu nowej sieci szkół przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty, na kolejną sesję Rady Miasta trafi ostateczna uchwała dotycząca nowej sieci szkół. Na jej podjęcie radni mają czas do końca marca br.

Miasto ma także na uwadze inicjatywę referendalną w sprawie rządowej reformy systemu oświaty. Jeżeli w wyniku referendum zostaną wypracowane rozwiązania sprzeczne z tymi, które dotychczas zostały przyjęte w Szczecinie, Miasto dostosuje się do nich.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
10.02.2017