przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty "U progu medycyny"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
uczniów klas III gimnazjów
oraz klas VII i VIII szkół podstawowych
na warsztaty „U PROGU MEDYCYNY”
organizowane w r. szk. 2018/19
przez VI LO im. St. Czarnieckiego w Szczecinie

 • Na naszych warsztatach wykształcisz umiejętność pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej, ukształtujesz badawczy sposób myślenia właściwy dla nauk przyrodniczych, rozwiniesz umiejętność obserwacji, przeprowadzania i poprawnego dokumentowania doświadczeń, wyciągania wniosków i formułowania uogólnień, będziesz przeprowadzał obliczenia a także stosował pojęcia oraz prawa biologiczne, chemiczne i matematyczne.
 • Zapraszamy uczniów kl. III gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych m. Szczecin.
 • Zajęcia będą odbywały się w gabinetach przedmiotowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin,
 •  tel. (91) 48 46 088.
 • Zajęcia będą prowadzone w formie doświadczeń, obserwacji laboratoryjnych oraz prac badawczych z biologii, chemii oraz na rozwiązywaniu zadań problemowych dotyczących zastosowania matematyki w przedmiotach przyrodniczych.
 • Zajęcia będą odbywały się w środy, od godz. 16:30, (2 godz. lekcyjne).
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Zgłoszenia drogą telefoniczną przyjmuje sekretariat VI LO tel. (91) 4846088.
 • O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Uczniowie, którzy nie zostaną zapisani na liście uczestników znajdą się na liście rezerwowej.
 • Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 19 września 2018r.,  o godz. 17:00, w sali nr 2 na parterze.


 

Autor:  IV Liceum Ogólnokształcące 
11.09.2018