przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Spotkanie z asystentem do spraw nieletnich

19 października 2021 r. odbyło się spotkanie uczniów klas ósmych z asystentem do spraw nieletnich Tomaszem Biegunem.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich, bezpieczeństwa w sieci oraz szkodliwości dopalaczy i narkotyków.

W trakcie spotkania z uczniami, funkcjonariusz Policji przypomniał o prawach i obowiązkach nieletnich. Zwrócił uwagę na sytuacje, w których najczęściej może dochodzić do łamania prawa, a także na to, jak zachować się, aby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. Policjant uświadomili uczniów, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym. Przypomniał, że kontakty z ludźmi na portalach społecznościowych rządzą się pewnymi zasadami. Zapewnił, że w Internecie nie ma anonimowości i każdy sprawca cyberprzemocy może ponieść poważne konsekwencje za swoje czyny. Ponadto uczniowie zostali poinformowani o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania dopalaczy i narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Poruszane tematy cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły pytania kierowane do Policjanta.

Mamy nadzieję, że zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 10 
20.10.2021
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021