przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Rozpoczął się rok szkolny zatem przypominamy o konieczności przedłużenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uprawnienia są ważne do 30 września.

Co należy zrobić? Udać się do dowolnej kasy ZDiTM i mieć ze sobą:

  • + kartę SKA,
  • + ważną legitymację szkolną wg wzoru Ministra Oświaty i Wychowania,
  • + zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę, a uprawnienie nadawane jest poraz pierwszy lub uczeń zmienił szkołę.

Przypominamy, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Police, Dobra i Kołbaskowo).

Bezpłatne przejazdy możliwe są w formie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej.

Ustalone zasady wynikają z potrzeby rozliczeń z gminami ościennymi i obowiązują na podstawie Uchwały Rady Miasta.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
07.09.2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021