przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Patronat Wydziału Filologicznego nad IX LO w Szczecinie

Patronat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego nad IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie

12 marca 2019 roku IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie podpisało umowę z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie patronatu uczelni nad klasami realizującymi w zakresie rozszerzonym język angielski lub język francuski, klasami dwujęzycznymi realizującymi realioznawstwo i nauczanie anglojęzyczne lub francuskojęzyczne.

Uniwersytet Szczeciński reprezentowały: Dziekan Wydziału, dr hab. Adrianna Seniów, zastępca dyrektora Instytutu Anglistyki, dr Barbara Braid i dyrektor Katedry Filologii Romańskiej, dr hab. Swietłana Niewzorowa. Przedstawicielkami IX Liceum Ogólnokształcącego były: dyrektor szkoły, Pani Monika Drozd i nauczycielka języka angielskiego, Pani Wioletta Morszczyn-Snop.

Współpraca patronacka oznacza poważne wsparcie edukacji językowej uczniów: poprzez umożliwienie im udziału w konferencjach naukowych, sympozjach, wykładach, kołach naukowych, warsztatach, imprezach okolicznościowych organizowanych przez Instytut Anglistyki i Katedrę Filologii Romańskiej, korzystanie z oferty zajęć dydaktycznych tych jednostek. Uczelnia zapewnia ponadto wykłady własnych pracowników i gości Instytutów oraz spotkania informacyjne w siedzibie szkoły, co ułatwi uczniom korzystanie ze wsparcia Uniwersytetu. IX Liceum Ogólnokształcące może również liczyć na opiekę naukową i pomoc w realizacji własnych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie nauczania języka angielskiego i francuskiego.

 

Informacja i zdjęcia: Wioleta Morszczyn-Snop, IX LO
Tekst: Romuald Kuźmitowicz, IX LOAutor:  IX Liceum Ogólnokształcące 
14.03.2019