przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do klas VII


Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019


Dnia 5 marca 2018 r. rusza rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.


Odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji
(https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/).


SZKOŁY PODSTAWOWE, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY REKRUTACJĘ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W KLASACH VII

 

Nazwa szkoły

Adres szkoły

język

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  W ZSO NR 4

ul. Romera 2,
71-246 Szczecin

angielski

włoski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37

ul. Lucjana Rydla 6,
70-783 Szczecin

angielski

niemiecki

Uwaga: Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 37 w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie tej szkoły
 


REKRUTACJA DO KLAS VII EKSPERYMENTALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Nazwa szkoły

Adres szkoły

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZSO NR 7

ul. Unisławy 26,
71-413 Szczecin

klasa matematyczna

klasa przyrodnicza

Uwaga: Do oddziałów dwujęzycznych i eksperymentalnych kandydat wypełnia jeden wspólny wniosek.HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII
DWUJĘZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1. Termin składania wniosków do klas VII dwujęzycznych:

od 5 marca 2018 r. do 21 marca 2018 r.

UWAGA: KANDYDAT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRZECH SZKÓŁ SPOŚRÓD TYCH, KTÓRE PROWADZĄ REKRUTACJĘ DO ODDZIAŁÓW KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH I EKSPERYMENTALNYCH (WYPEŁNIA SIĘ JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK).

2. Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych:

26 marca 2018 r. godz. 16:00 – sprawdzian predyspozycji językowych

Uwaga: Kandydat przystępuje do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w szkole, którą wskazał na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jeśli na pierwszym miejscu wniosku znajduje się Szkoła Podstawowa nr 6 (klasy eksperymentalne) wówczas kandydat udaje się na sprawdzian do szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, którą wskazał najwyżej na liście preferencji.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

4 kwietnia 2018 r. godz. 12:00

4. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

od 22 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 czerwca 2018 r. godz. 12:00

6. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII

  • w przypadku kandydatów, którzy nie są uczniami szkoły, do której zostali zakwalifikowani - potwierdzenie woli w formie złożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII
  • w przypadku kandydatów, którzy są już uczniami szkoły, do której zostali zakwalifikowani - potwierdzenie woli w formie oświadczenia rodziców

od 28 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 r. do godz. 15:00


7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII
EKSPERYMENTALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


1. Termin składania wniosków do klas VII eksperymentalnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinie:

od 5 marca 2018 r. do 21 marca 2018 r.

UWAGA: KANDYDAT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRZECH SZKÓŁ SPOŚRÓD TYCH, KTÓRE PROWADZĄ REKRUTACJĘ DO ODDZIAŁÓW KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH I EKSPERYMENTALNYCH (WYPEŁNIA SIĘ JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK).

2. Przeprowadzenie sprawdzianów kierunkowych do klas eksperymentalnych:

23 marca 2018 r. godz. 16:00 – sprawdzian do klasy eksperymentalnej przyrodniczej
27 marca 2018 r. godz. 16:00 – sprawdzian do klasy eksperymentalnej matematycznej

Uwaga: Kandydat do klasy eksperymentalnej przystępuje do sprawdzianu kierunkowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 niezależnie od miejsca na liście preferencji, na którym wskazana została klasa eksperymentalna.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów wyników sprawdzianu kierunkowego

4 kwietnia 2018 r. godz. 12:00


4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 kwietnia 2018 r. godz. 15:00

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału eksperymentalnego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII

od 22 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 czerwca 2018 r. godz. 12:00

Autor:  Wydział Oświaty 
28.02.2018
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie