przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Niecodzienna lekcja realioznawstwa

Meklemburgia – Pomorze Przednie – niecodzienna lekcja realioznawstwa
z języka niemieckiego

W ramach działań przedprojektowych programu Interreg VA została przeprowadzona w naszej szkole dla klasy VI B lekcja realioznawstwa. Lekcja została poprowadzona przez nauczycielki języka niemieckiego z Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie, Panią Renatę Krzesińską –Hajn oraz Panią Martę Koguciuk. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się najważniejszych informacji o sąsiadującym z naszym województwem landzie związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie. Poznali m.in. dokładne położenie geograficzne, ukształtowanie terenu ,jeziora, najważniejsze i największe miasta znajdujących się na terenie tego landu, liczbę populacji ludności oraz najbardziej charakterystyczne zabytki położone na tym obszarze. Uczniowie podczas lekcji pracowali z mapą, udzielali odpowiedzi zawartych w quizie językowym oraz rozwiązywali zadania mające na celu utrwalenie poznanych wiadomości. Przy okazji mieli szansę poznania wielu nowych słówek i zwrotów z języka niemieckiego. Otrzymali także upominki w postaci tablic ze słówkami w języku niemieckim.

Program Interreg VA zakłada współpracę pomiędzy wybranymi miastami położonymi w krajach związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia oraz miastami województwa zachodniopomorskiego m.in. Szczecina. Program promuje także naukę języka niemieckiego w polskich szkołach i języka polskiego w niemieckich szkołach.

Dziękujemy Paniom za bardzo ciekawą lekcję.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 56 
12.12.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie