przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli "Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej..."


Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
(warsztat praktycznych rozwiązań) - ostatnia edycja w I semestrze


Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych, liderzy zespołów ds. pomocy pp na terenie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej

Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • zna prawne aspekty wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami „krok po kroku” 
  • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę w obszarze organizacji i udzielania pomocy pp
  • rzetelnie dokumentuje przebieg świadczonej pomocy pp
  • wykorzystuje narzędzia przekazane w trakcie szkolenia
  • zna i stosuje metodę konstruktywnej konfrontacji

Liczba godzin: 3

Termin szkolenia: 11 XII 2018 r. (wtorek), godz. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
- w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
- telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44

Udział w szkoleniu jest bezpłatny


Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny OD
N
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
03.12.2018