przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nowe boisko szkoły muzycznej

Od października ubiegłego roku, prowadzone są prace przy modernizacji boiska Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie.

W wyniku modernizacji na terenie placówki powstanie wielofunkcyjne boisko wraz z wyposażeniem, piłkochwytami i oświetleniem sportowym. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano wykonanie placu rekreacyjnego, utwardzenie terenu wokół boiska, korektę drogi pożarowej, montaż elementów małej architektury, remont ogrodzeń wewnętrznych, korektę i budowę murów oporowych, remont fragmentu ogrodzenia zewnętrznego, a także rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Do tej pory zrealizowano m.in. prace przy wymianie gruntu, część robót przy przebudowie sieci sanitarnych, rozebrano także stare mury oporowe w miejsce których wybudowano nowe.

Koszt prac to ponad 2,3 mln zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin. Finał robót zaplanowano na połowę bieżącego roku. Inwestycja realizowana w Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


*Zdjęcia wykonano na przełomie stycznia i lutego br.

*Fot. Urząd Miasta Szczecin 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
11.02.2021
Przekaż 1% szczecińskim organizacjom