przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Takiego wydarzenia na oświatowej mapie Szczecina jeszcze nie było!

 

 

„Matematyka jest uniwersalna,
i nie ma rzeczy która byłaby jej obca.”
Hugo Steinhaus


W dniu 03 grudnia 2018r. w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się I Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz Firmę Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT z Mińska Mazowieckiego. Spotkanie zgromadziło ponad 270 nauczycieli matematyki z całego województwa zachodniopomorskiego.

Kongres zainaugurowało wystąpienie organizatorów. Uczestników oraz gości powitali Małgorzata Zakrzewska – przedstawicielka Firmy ELITMAT oraz dr n. med. Adam Grzegrzółka - dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie.

Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych nauczycieli Matematyki był pierwszym Kongresem, który poruszał ważne problemy dotyczące nauczania matematyki - jak matematyki uczyć lepiej i skuteczniej, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i najnowszych osiągnięć neurodydaktyki, neurobiologii i technik efektywnego uczenia, tak by wynik maturzystów z województwa zachodniopomorskiego uległ zdecydowanej poprawie.

Osoby, które poprowadziły wykłady to czynni praktycy dydaktyki matematyki oraz osoby uznane w środowisku nauczycieli matematyki w Polsce – autorzy książek matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, osoby kreujące szkolenie nauczycieli matematyki w Polsce.

Dariusz Kulma - nauczyciel matematyki, ale również, a może przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych, nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele inicjatyw podejmowanych przez niego w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany, w tym w szczególności tytułem Nauczyciela Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Jest także autorem zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki”.

Tomasz Szwed - nauczyciel i badacz edukacyjny. Uczy matematyki w liceum sportowym i wykłada edukację matematyczną na wyższej uczelni. Współautor próbnych arkuszy maturalnych oraz redaktor matematyki OE. K. Pazdro. Doktorant pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego. Od ponad dwudziestu lat jest członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Ryszard Palacz - nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor liceum w Zawadzkiem. Autor przykładowych i próbnych arkuszy maturalnych. Specjalista od trudnych zadań konkursowych i olimpijskich.

Joanna Świercz - Certyfikowana trenerka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, konsultantka ds. nauczycieli matematyki Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, członkini Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członkini grupy Superbelfrzy RP. Autorka ośmiu publikacji książkowych dotyczących m.in. stosowania metod aktywizujących na lekcjach matematyki. Prowadzi bloga www.matmainaczej.pl i fanpage o tej samej nazwie.

Kongres zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele:

Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty: Pani Izabela Pawlak - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, Pani Ewa Zakrzewska – wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, Pan Grzegorz Szczepanik - wizytator Wydziału Kształcenia Branżowego,

Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin: Pani Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Pani Ewa Mazurkiewicz – Inspektor Wydziału Oświaty, Pani Edyta Ksiąg - Inspektor Wydziału Oświaty,

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie: Pani Agnieszka Czeglik – Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej do spraw Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,

Szkół Ćwiczeń:
Pani Bożena Ulchurska – Jackowska – Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie i Pani Ewa Kupidlowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

To pierwsze, zakrojone na tak szeroką skalę wydarzenie na mapie edukacyjnej Szczecina dotyczące innowacji w nauczaniu matematyki w szkole. Mamy nadzieję, że Kongres spełnił oczekiwania, stanie się źródłem satysfakcji i długo pozostanie w pamięci, nie tylko z powodu wysokiego poziomu wykładów, ale również ze względu na jego rolę integracyjną. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w konferencji, wspólne rozmowy, uwagi i ciepłe słowa.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy współtworzyli Kongres:
Wydawnictwom: Nowik oraz Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro za zaangażowanie i wsparcie Kongresu,
Firmom: NET MARINE – Marine Power Service Sp. z o.o., Drukarnia COMgraph, Carrefour Szczecin za wsparcie finansowe i rzeczowe Kongresu,
Rektorowi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med. Bogusławowi Machalińskiemu – za przychylność i użyczenie auli,
Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie za przygotowanie pysznego poczęstunku dla uczestników Kongresu.
Nauczycielowi matematyki w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie Pani Jolancie Drewniak – za pomysł i zaangażowanie w organizację Kongresu.


Fotorelacja:
A. Grzegrzółka

Autor:  Zespół Szkół Nr 6 
19.12.2018