przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

V Konkurs Ekologiczny w ZS 2

Technikum Kształtowania Środowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie Dąbiu już po raz piąty zorganizowało Konkurs Ekologiczny dla gimnazjalistów. W dniu 16 maja przeprowadzono dwa etapy. W trakcie pierwszego etapu, uczniowie rozwiązywali test wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W drugim etapie, poszczególne drużyny reprezentujące poszczególne szkoły rozwiązywali rebusy i zadania praktyczne. Wygrał zespół z Gimnazjum w Przecławiu.
Miło nam, że gimnazjaliści wykazują imponującą wiedzę z zakresu zasobów naturalnych i ekologii, działań zmierzających do naprawiania szkód wywołanych w środowisku, a także działań zachęcających do bardziej efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Tematyka konkursowa jest związana z kierunkami kształcenia prowadzonymi w Zespole Szkół Nr 2:
- technik ochrony środowiska,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Honorowy patronat na V Konkursem Ekologicznym objęli:
- Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa,
- Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
- Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi,
- Klub Gaja,
- Lasy Państwowe,
- Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego,
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
- Ekologia.pl

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
18.05.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie