Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Projekt MAM PUM

Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
MAM PUM


Projekt MAM PUM realizowany jest na zasadzie porozumienia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Prezydentem Miasta Szczecin i IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Program prowadzony jest w roku akademickim 2016/2017 w cyklu jednorocznym siódmy raz. W rocznym kursie brało udział przeciętnie około 200 uczniów klas maturalnych z miast Pomorza Zachodniego (Stargard, Nowogard, Goleniów, Police, Szczecin). W wybranych wykładach uczestniczyli również tzw. „wolni słuchacze”.
Certyfikaty otrzymało około 900 absolwentów MAM PUM.
Udział w całym kursie i w poszczególnych wykładach jest nieodpłatny.
Zajęcia odbywane były raz w miesiącu, od października do kwietnia włącznie.

Cele

  • Popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych.
  • Zainteresowanie młodzieży medycyną i studiowaniem na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.
  • Pomoc młodzieży w odkrywaniu tajników ludzkiego ciała, zdrowia i choroby.
  • Umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi
  • Próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim.
  • Pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza.
  • Edukacja młodzieży:
  1. zachęcenie zachodniopomorskiej młodzieży do rozpoczęcia studiów, pracy naukowej, w PUM i zawodowej w Szczecinie i Polsce,
  2. czas na podjęcie decyzji o kierunku studiów,
  3. promocja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i dorobku naukowego pracowników PUM.


 

I. Rezultaty
Dzięki projektowi MAM PUM stworzono młodzieży klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych znakomite warunki do poszerzania wiedzy o zdrowiu i medycynie. Spotkania nie tylko dawały możliwości na poznanie nowych sposobów zdobywania wiedzy, ale również integrowały uczniów ze środowiskiem akademickim, ukazywały istotę norm etycznych oraz moralnych zawodu medyka. Wykłady promowały szczecińską uczelnię, a szerzej i lokalne środowisko akademickie, wszczepiając młodzieży ideę podjęcia studiów, a następnie pracy zawodowej w Szczecinie na Pomorzu i w Polsce. Zaobserwowano rosnące zainteresowanie uczniów programem. Poziom słuchaczy z roku na rok był wyższy, o czym świadczyły lepsze niż w latach wcześniejszych wyniki testów sprawdzających wiedzę, przeprowadzanych od 2013 roku drogą elektroniczną. Uczestnicy MAM PUM zgłaszali organizatorom potrzebę kontynuowania projektu. Stanowisko w tej sprawie oparte zostało na zgodnej, pozytywnej opinii słuchaczy programu i ich nauczycieli, którzy byli zdania, iż MAM PUM stwarza możliwość poszerzania i usystematyzowania wielu zagadnień przed egzaminem maturalnym, a także przybliża kandydatom drogę na studia medyczne. MAM PUM stała się elitarną formą edukacji o zdrowiu człowieka proponowaną młodym adeptom sztuki lekarskiej w Szczecinie. Uczniowie cenili możliwość poznawania ciekawych inicjatyw realizowanych przez kolegów
z różnych szkół, których efektem były sukcesy zdobywane na niwie nauki, sportu i kultury.

W przyszłości należałoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób poprawić dostęp do projektu młodzieży mieszkającej i uczącej się w mniejszych oraz daleko położonych od Szczecina miejscowościach. Chodzi o to, by wyrównać szansę na poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych uczniom regionu zainteresowanym medycyną i naukami pokrewnymi.


Anna Koprowicz

Autor:  Wydział Informatyki 
13.06.2016