przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Projekt MAM PUM

Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
MAM PUM


Projekt MAM PUM realizowany jest na zasadzie porozumienia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Prezydentem Miasta Szczecin i IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Program prowadzony jest w roku akademickim 2016/2017 w cyklu jednorocznym siódmy raz. W rocznym kursie brało udział przeciętnie około 200 uczniów klas maturalnych z miast Pomorza Zachodniego (Stargard, Nowogard, Goleniów, Police, Szczecin). W wybranych wykładach uczestniczyli również tzw. „wolni słuchacze”.
Certyfikaty otrzymało około 900 absolwentów MAM PUM.
Udział w całym kursie i w poszczególnych wykładach jest nieodpłatny.
Zajęcia odbywane były raz w miesiącu, od października do kwietnia włącznie.

Cele

  • Popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych.
  • Zainteresowanie młodzieży medycyną i studiowaniem na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.
  • Pomoc młodzieży w odkrywaniu tajników ludzkiego ciała, zdrowia i choroby.
  • Umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi
  • Próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim.
  • Pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza.
  • Edukacja młodzieży:
  1. zachęcenie zachodniopomorskiej młodzieży do rozpoczęcia studiów, pracy naukowej, w PUM i zawodowej w Szczecinie i Polsce,
  2. czas na podjęcie decyzji o kierunku studiów,
  3. promocja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i dorobku naukowego pracowników PUM.


 

I. Rezultaty
Dzięki projektowi MAM PUM stworzono młodzieży klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych znakomite warunki do poszerzania wiedzy o zdrowiu i medycynie. Spotkania nie tylko dawały możliwości na poznanie nowych sposobów zdobywania wiedzy, ale również integrowały uczniów ze środowiskiem akademickim, ukazywały istotę norm etycznych oraz moralnych zawodu medyka. Wykłady promowały szczecińską uczelnię, a szerzej i lokalne środowisko akademickie, wszczepiając młodzieży ideę podjęcia studiów, a następnie pracy zawodowej w Szczecinie na Pomorzu i w Polsce. Zaobserwowano rosnące zainteresowanie uczniów programem. Poziom słuchaczy z roku na rok był wyższy, o czym świadczyły lepsze niż w latach wcześniejszych wyniki testów sprawdzających wiedzę, przeprowadzanych od 2013 roku drogą elektroniczną. Uczestnicy MAM PUM zgłaszali organizatorom potrzebę kontynuowania projektu. Stanowisko w tej sprawie oparte zostało na zgodnej, pozytywnej opinii słuchaczy programu i ich nauczycieli, którzy byli zdania, iż MAM PUM stwarza możliwość poszerzania i usystematyzowania wielu zagadnień przed egzaminem maturalnym, a także przybliża kandydatom drogę na studia medyczne. MAM PUM stała się elitarną formą edukacji o zdrowiu człowieka proponowaną młodym adeptom sztuki lekarskiej w Szczecinie. Uczniowie cenili możliwość poznawania ciekawych inicjatyw realizowanych przez kolegów
z różnych szkół, których efektem były sukcesy zdobywane na niwie nauki, sportu i kultury.

W przyszłości należałoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób poprawić dostęp do projektu młodzieży mieszkającej i uczącej się w mniejszych oraz daleko położonych od Szczecina miejscowościach. Chodzi o to, by wyrównać szansę na poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych uczniom regionu zainteresowanym medycyną i naukami pokrewnymi.


Anna Koprowicz

Autor:  Wydział Informatyki 
13.06.2016