przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wojewódzka Olimpiada Pomocy Przedmedycznej

 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie zaprasza do udziału w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Pomocy Przedmedycznej

 

 

Organizator olimpiady:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF - u w Szczecinie.


Cel olimpiady:

Celem olimpiady jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli problematyką związaną z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Sprzyja ona także rozwojowi zainteresowania prawidłowym funkcjonowaniem organizmu człowieka i przebiegiem jego funkcji życiowych. Rozbudza poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka współuczestniczącego w życiu społecznym.


Warunki uczestnictwa:

W olimpiadzie mogą brać udział 3 – osobowe zespoły uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych. Szkołę może reprezentować tylko jeden zespół.

 

Regulamin w załaczniku
 

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 11 
19.03.2019