przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolne Koło Wolontariatu SP10 w Szczecinie pomaga

 

Szkolne Koło Wolontariatu (SKW) SP 10 w Szczecinie działa od roku 2017. Dba o rozwój jego członków, nawiązuje kontakt i współpracę z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia i angażuje się w akcje pomocowe.

Od ubiegłego roku współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem, a nasi wolontariusze wzięli udział w kwestach ulicznych. W ubiegłym roku szkolnym w okresie przedświątecznym (marzec 2018r) jak i w tym roku (listopad 2018r.) środki ze zbiórek przekazywane są na paczki świąteczne dla samotnych i najbardziej potrzebujących z naszego miasta oraz na przygotowanie „Kolacji Wigilijnej” dla 600 bezdomnych, starszych i samotnych. W grudniu br. przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę czekolady , która znajdzie się jako słodki upominek w paczkach, którym podopieczni PCK zostaną obdarowani. Mamy nadzieję, że angażując się w przedsięwzięcia proponowane przez PCK , w tym wyjątkowym okresie, ofiarujemy komuś cząstkę siebie, obdarzając bliźniego miłością i troską.
Również od ubiegłego roku włączamy się w zbiórki żywności w okresach okołoświątecznych prowadzone przez Caritas pod hasłem „ Tak pomagam” . W tym roku 7 i 8 grudnia zebraliśmy ok. 200 kg żywności.

W tym roku przeprowadziliśmy w niedzielę 2.12.18r. sprzedaż ciast i kawy w ramach kiermaszu. Pozyskane fundusze w kwocie 2365zł przeznaczone będą na pomoc dla seniorów i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Od grudnia tego roku podjęliśmy nową działalność koła , obejmując opieką osoby starsze i samotne, które wraz z członkami SKW odwiedzamy w ich domach, pomagając im, czytając książki i spędzając z nimi czas na wspólnych grach i rozmowach. Dzięki takiej działalności koła nasza młodzież ma możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych, nabywania doświadczeń w nowych dziedzinach oraz aktywnego spędzania swojego wolnego czasu w sposób godny pochwały.

Liczba członków SKW w naszej szkole stale rośnie, a każdy z nich sumiennie i rzetelnie spełnia zadania, do których zgłosił swoją gotowość, jest lojalny i uczciwy wobec organizatorów i organizacji, z którymi współpracujemy , a w sprawach prywatnych naszych podopiecznych zachowuje należną dyskrecję.

Z każdego wolontariusza naszego szkolnego koła jesteśmy bardzo zadowoleni , dumni i cieszymy się wraz z nimi, że możemy pomagać tym ludziom, o których inni zapomnieli.


.
Koordynator SKW
nauczyciel chemii
w Szkole Podstawowej nr 10
w Szczecinie
Edyta Gruszczyńska

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 10 
17.12.2018