przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Festiwal Pieśni Ludowej

 

Regulamin:

1. Organizatorem Festiwalu Pieśni Ludowej jest Szkoła Podstawowa Nr 33 w ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH w SZCZECINIE przy ul. Małopolskiej 22.

2. Festiwal jest adresowany do dzieci z przedszkoli w grupie wiekowej 5-6 latki i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

3. Cele festiwalu:
- popularyzacja polskiej pieśni ludowej wśród dzieci
- kształcenie wrażliwości muzycznej
- uwrażliwianie na piękno polskiego dorobku kulturowego
- rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci

4.Termin konkursu wyznacza się na:
22 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej Nr 33 w Szczecinie, w sali gimnastycznej, czas trwania festiwalu przewiduje się na ok. 2 godz.

5. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły (zespół to może być cała grupa przedszkolna).

6. Każdy wykonawca prezentuje jedną pieśń ludową.

7. Obowiązuje własny akompaniament na nośniku cyfrowym, akompaniament na żywo lub wykonanie accapella.

8. Zgłoszenie do festiwalu odbywa się poprzez nadesłanie pliku dźwiękowego wraz z linią melodyczną oraz danych uczestnika festiwalu (przedszkole/szkoła, imię i nazwisko uczestnika/zespołu festiwalu, klasa, tytuł utworu).

9. Zgłoszenia należy nadsyłać do 8 lutego 2018r. na adres e-mail: elwira2123@wp.pl lub kom. 694 91 10 91 Elwira Sakowicz ,kom. 510 784 830 Elżbieta Bobrowska

10. Profesjonalne jury przyzna nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy

11. Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru
- ogólne wrażenia estetyczne
- interpretacja utworu muzycznego
- poziom warsztatu wykonawczego
- dykcja
- czystość i poprawność wykonania
- mile widziany strój ludowy lecz niekoniecznie

12. Kolejność prezentacji pieśni ustala organizator.

13. Organizator zapewnia aparaturę nagłośnieniową.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

 

Organizatorki:
Elżbieta Bobrowska i Elwira Sakowicz
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 33 
02.01.2019