przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Znamy wyniki pionierskich badań. Wiadomo jak pomóc naszym uczniom

Zaniżona pewność siebie, przygnębienie i obawa o wyniki w nauce – takie uczucia kłębią się wśród uczniów i nauczycieli w przededniu nowego roku szkolnego. Wyzwaniem dla dzieci, młodzieży, ale i dorosłych będzie zatem odbudowa relacji, ponowna integracja, a także wzmocnienie poczucia własnej wartości. Powrót do szkoły mają ułatwić przeprowadzone przed wakacjami diagnozy.

Pionierskie przedsięwzięcie

Szczecin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdecydowało się na przeprowadzenie pilotażowej analizy stanu emocjonalnego szczecińskiego środowiska szkolnego.

- Edukacja to ten obszar codziennego życia, który bardzo mocno został dotknięty skutkami trwającej pandemii koronawirusa. Działanie szkół w warunkach pandemii to ogromne wyzwanie, z który musieli zmierzyć się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele – powiedział Piotr Krzystek - prezydent Szczecina.

Dlatego w trakcie badań pochylono się m.in.: nad tym z jakimi emocjami uczniowie mierzą się po 15-miesięcznej pandemii, jak oceniają wpływ zdalnej nauki i izolacji na ich samopoczucie, a także jak czas izolacji wpłynął na poziom ich nauki i patrzenie w przyszłość.

Badaniami przygotowanymi przez firmę Profi Competence Europe oraz Uniwersytet Szczeciński objętych zostało łącznie ponad 2000 szczecińskich uczniów oraz ponad 500 nauczycieli. To reprezentatywne grupy, których odpowiedzi pozwoliły na opracowanie szczegółowego planu działań, który ma na celu pomóc w powrocie do stacjonarnego trybu pracy zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Ważny cel badań

- Przeprowadzenie diagnoz pozwoliło nam na opracowanie szczegółowego raportu, który przede wszystkim zawiera dokładne rekomendacje dla dyrektorów i nauczycieli dotyczące tego, jak powinni pracować z młodymi ludźmi – mówi Sylwia Majewska – prezes firmy Profi Competence Europe.

Ci, bowiem - jak wynika z ankiet - obecnie borykają się z problemami takimi jak niepokój, bezradność i obniżony nastrój. Tym samym uczniowie znaleźli się w niekomfortowej sytuacji, a w ich środowisku pojawiło się mnóstwo nowych czynników stresujących.

Dodatkowo, dzięki badaniom Uniwersytetu Szczecińskiego, które skupiły się nie tylko na uczniach szkół podstawowych, możliwe było również przebadanie nauczycieli. Przedstawiciele tej grupy zawodowej, w trakcie przeprowadzonych diagnoz, wskazywali na takie problemy jak brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, a co za tym idzie problem z realną oceną wiedzy i umiejętności podopiecznych. Do tego dochodził również stres, przygnębienie, niekiedy wypalenie zawodowe, a także spore obawy o uczniów.

Jak pomóc środowisku szkolnemu?

Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych byli badani odmiennymi metodami od uczniów szkół podstawowych. Niemniej otrzymane wyniki diagnoz w wielu obszarach są do siebie zbliżone i pozwalają na opracowanie planu, który pomoże szczecińskiemu środowisku szkolnemu w powrocie do normalnego trybu nauki.

- Na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonych badań, opracowaliśmy szczegółowy plan działania – powiedziała Lidia Rogaś – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. – Znalazły się w nim między innymi takie projekty jak działania nastawione na wzmocnienie nauczycieli, dzięki którym będą mogli jeszcze lepiej niż dotychczas wspierać swoich podopiecznych. Bardzo ważną rolę będą pełnić również rodzice, na których spoczywa największy ciężar dotyczący m.in. wzmacniania dzieci. Właśnie dlatego, w najbliższych dniach, do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego trafi specjalnie przygotowana broszura, w której znajdą między innymi informacje na co powinni zwracać uwagę i gdzie ewentualnie szukać specjalistycznej pomocy dla swojego dziecka.

Jednak to nie wszystko. W porozumieniu z dyrektorami szczecińskich szkół, zmodyfikowane zostaną również metody oraz formy pracy, które zostaną dostosowane do problemów zgłaszanych przecz uczniów.

Wszystkie działania podjęte przez Miasto, mają na celu odbudowę pozytywnej samooceny uczniów, pomoc w powrocie do normalności oraz naprawą relacji nie tylko między najmłodszymi, ale również na linii uczeń – nauczyciel.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
06.09.2021
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021