przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szczecińskie zmagania z rządową reformą oświaty

Zmiany niektórych zapisów w ustawie dotyczącej rządowej reformy systemu oświaty wymogły na Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin uaktualnienie dotychczasowych wyliczeń i symulacji. Wciąż trwają również prace związane z nową siecią szkół, którą powinniśmy poznać w drugiej połowie stycznia 2017r.

Dotychczasowe symulacje dotyczące funkcjonowania szczecińskich szkół po wprowadzeniu rządowej reformy systemu oświaty, przygotowane przez Zespół ds. Reformy Oświaty, okazały się w pewnym stopniu nieaktualne w obliczu nowych zapisów wprowadzonych do Ustawy o Systemie Oświaty. Przed szczecińskim Wydziałem Oświaty, pojawiło się kolejne zadanie, polegające na dostosowaniu dotychczas wypracowanych rozwiązań, do nowych przepisów. Wymaga to kolejnego nakładu pracy ze strony miejskich urzędników.

Obecnie niektóre szczecińskie szkoły borykają się z problemem przepełnienia budynku lub z problemem zupełnie przeciwnym – małej liczebności klas. By temu zapobiec w przyszłości, konieczne jest staranne opracowanie nowej sieci szkół. W tej chwili trwają prace związane z tym zadaniem. Wstępne rozwiązania powinniśmy poznać w drugiej połowie stycznia 2017 r.

Do końca marca przyszłego roku radni Rady Miasta Szczecin zgodnie z przepisami będą zobowiązani do podjęcia uchwały dotyczącej nowej sieci szkół. Następnie,
do 10 kwietnia 2017 r. szczecińskie szkoły muszą przekazać (za pośrednictwem Wydziału Oświaty UM Szczecin) arkusze organizacyjne do kuratorium oświaty.
Ich akceptacja przez kuratorium oświaty, umożliwi rozpoczęcie naboru do szczecińskich placówek oświatowych.


Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
20.12.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie