przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny


XVII Międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny

na „Najciekawszy Stroik Bożonarodzeniowy”


 


Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie wraz z Radą Osiedla Śródmieście-Północ
ogłasza konkurs plastyczno-techniczny na „Najciekawszy Stroik Bożonarodzeniowy”

Konkurs ma na celu:

  • popularyzowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
  • zainteresowanie jak najszerszych kręgów dzieci szkół podstawowych różnymi formami upiększania domów z okazji świąt;
  • kształtowanie postaw dzieci przez właściwy stosunek do świąt.

Regulamin konkursu:
1. Czas trwania konkursu – od 04.12 – 15.12.2017r.
2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych, które w terminie do 15.12.2017r. przyniosą swoje prace konkursowe.
3. Prace konkursowe zostawiać można w świetlicy szkolnej – s. 7A.
4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę, imię i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy numer telefonu.
5. Forma konkursu ma charakter prezentacji prac technicznych.
6. Organizatorzy dokonują oceny i wyboru 6 najciekawszych stroików.
7. Przy ocenie ustala się podział na następujące grupy wiekowe:
a) kl. „0” – III;
b) kl. IV – VII.
8. W komisji oceniającej będą:
a) przedstawiciel Szkolnego Samorządu;
b) Dyrektor Szkoły;
c) Przedstawiciel Rady Osiedla Śródmieście-Północ.
9. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
10. Podsumowanie konkursu i prezentacja prac odbędzie się dnia 15.12.2017r. w Szkole Podstawowej nr 56 ul. Malczewskiego 22. Laureatów powiadomimy telefonicznie.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w konkursie.


Organizatorzy:
Marta Grabarczyk
Katarzyna Kułasiewicz
Joanna Siniakiewicz
Aleksandra Burczy

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 56 
04.12.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie