przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie
 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ


Termin i miejsce spotkania:

28 listopada 2018 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5
 ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • zna strukturę egzaminu ósmoklasisty i obszary podlegające ocenianiu
  • kształtuje kompetencje określone przez podstawę programową
  • zna kryteria oceny prac pisemnych zgodnie z wytycznymi CKE
  • tworzy zadania sprawdzające umiejętności oceniane na egzaminie
  • planuje pracę dydaktyczną pod kątem egzaminu ósmoklasisty


Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn


 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
13.11.2018