przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

AIESEC - projekty

AIESEC to jedna z największych organizacji studenckich na świecie. Od 68 lat zajmujemy się prowadzeniem międzynarodowych programów praktyk i wolontariatów w ponad 120 krajach. Realizowane przez nas projekty wpływają na szerzenie zrozumienia międzykulturowego w lokalnych społecznościach. Dostarczamy młodym ludziom profesjonalnych doświadczeń oraz wspomagamy ich rozwój osobisty. AIESEC w Polsce istnieje w 16 oddziałach lokalnych. Tworzą je studenci, którzy rozwijają swoje umiejętności działając w projektach i sprawiają, że nawet najmłodsi mieszkańcy naszego państwa mają możliwość poznania innych kultur.

W ramach działalności Oddziału Lokalnego w Szczecinie organizujemy projekty na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby placówek, aby poziom edukacji w naszym regionie mógł być bardziej wyrównany i aby każdy jego mieszkaniec mógł mieć możliwość poznania ludzi z całego świata. Najbliższa edycja naszego programu zaczyna się 19 września 2016 roku, a w jego ramach oferujemy następujące projekty:

  1. International Kindergarten - projekt skierowany do przedszkoli. Jego celem jest praktyczna nauka języka angielskiego, obudzenie ciekawości świata oraz przełamywanie barier kulturowych. Jest to możliwe dzięki warsztatom prowadzonym przez wykwalifikowanych studentów pochodzących niemal z całego świata. Podczas zajęć dzieci mają nie tylko okazję do dobrej zabawy, ale mają także możliwość poznania wielu kultur już w najmłodszym wieku. Ponadto projekt umożliwia zdobycie cennego doświadczenia oraz uczy otwartości na innych.
  2. Global Education - projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W ramach projektu odbywają się warsztaty edukacyjne z zakresu różnorodnych tematów związanych z przyrodą, tradycjami, codziennymi czynnościami, zwracając uwagę na wielokulturowość. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata i zapewniają atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego wspierając główny cel językowej edukacji. Każdy z wolontariuszy przygotowuje indywidualny program zajęć dopasowany do wieku uczniów. Zajęcia prowadzone są za pomocą różnych metod, takich jak nauka poprzez gry, zabawę, dyskusje oraz inne zajęcia interaktywne często z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat specyfiki danego kraju, m. in. geografia, kultura, historia, aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym oraz pobudzanie i promowanie postaw tolerancji i społecznej odpowiedzialności wśród uczniów, a także praktyczna nauka języka angielskiego, pozwalająca przełamać barierę językową.

Zachęcamy wszystkie placówki do kontaktu mailowego: aiesec.szczecin@aiesec.net  lub sandra.podgajna@aiesec.net  
 

Autor:  AIESEC Szczecin 
28.06.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie