przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nabór uzupełniający do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 16 sierpnia 2019r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
nabor.pcss.pl/szczecin

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje
przedszkoli i placówek niepublicznych.


WAŻNE DATY:

  • 16.08.2019r. – 21.08.2019r. – składanie wniosków na wolne miejsca do wybranej placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 27.08.2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 28.08.2019r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.
  • 29.08.2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

Lista załączników:

Autor:  Wydział Oświaty 
09.08.2019