przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie chemizacyjne - uprawnienia dla profesjonalistów


Pracownicy firm produkcyjnych i usługowych, którzy stosują profesjonalne środki ochrony roślin, muszą posiadać aktualne uprawnienia w tym zakresie. I tak w dniach 7 - 8 lipca 2016 roku odbyło się szkolenie - zorganizowane przez Pana Andrzeja Fidosa, Kierownika Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie - pt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”. Głównym założeniem realizacji ww. warsztatów było podniesienie świadomości i odpowiedzialności osób wykonujących zabiegi w produkcji roślinnej i nie tylko w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z możliwością negatywnego wpływu pestycydów na zwierzęta, ludzi oraz nasze środowisko naturalne. W szkoleniu wzięli udział prywatni przedsiębiorcy, pracownicy firm środowiska ogrodniczego, rolniczego i okołorolniczego. Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymali zaświadczenia – ważne przez pięć lat – uprawniające do zakupu i zawodowego stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem prowadzili pracownicy WIORiN w Koszalinie, Oddział Szczecin.

Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim, która posiada zgodę i uprawnienia do przeprowadzania tego typu szkoleń na rzecz naszego środowiska lokalnego. Osoby zainteresowane uzyskiwaniem wspomnianych uprawnień lub podnoszeniem kwalifikacji w ramach kształcenia ustawicznego zapraszamy do składania deklaracji udziału na kolejną edycję szkolenia. Deklaracje są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce: kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 

Autor:  Centrum Edukacji Ogrodniczej 
18.07.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie