przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Klasa piłki ręcznej

Szkoła Podstawowa nr 55 ogłasza nabór do klasy sportowej

o profilu piłka ręczna na rok szkolny 2016/2017

Zapraszamy wszystkich uczniów klas trzecich szkół podstawowych, dziewczęta i chłopców uzdolnionych sportowo, lubiących ruch i chcących rozwijać swoją pasję oraz umiejętności gry w piłkę ręczną.

W ramach klasy sportowej zapewniamy:

 • optymalne warunki do zaspakajania potrzeb rozwojowych dziecka w sferze edukacyjnej, wychowawczej i sportowej,
 • sprawujemy opiekę nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci,
 • stwarzamy dzieciom warunki do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej i radosnej atmosferze.


Proponujemy: zwiększoną ilość godzin z wf, wyjazdy na obozy sportowe letnie w okresie wakacji, udział w rozgrywkach sportowych, turniejach piłki ręcznej, meczach mistrzowskich, ligowych.

Szkoła posiada doskonałą bazę do trenowania: boiska, stadion, siłownię, halę i basen.

Patronat nad klasą obejmuje klub sportowy MKS „KUSY” SZCZECIN.

Korzyści wynikające z uprawiania piłki ręcznej przez dzieci i młodzież:

 • wdraża do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu,
 • kształtuje postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania czasu wolnego,
 • łatwość w nauczaniu,
 • współdziałanie w zespole,
 • posiada walory wychowawcze,
 • kształtuje motorykę : biegi, skoki, rzuty.

Szczypiorniak ma wiele zalet:

 • odznacza się dużą dynamiką,
 • zaspokaja naturalną potrzebę wyżycia się ruchowego dziecka,
 • pobudza procesy myślenia ,
 • wpływa na lepsze uspołecznienie,
 • motywuje do działania,
 • ułatwia nawiązywanie przyjaźni,
 • uwrażliwia na potrzeby i możliwości innych,
 • stymuluje do sportowej rywalizacji i zachowań fair play,
 • twarza okazję do pomocy, porównań, samooceny.


Terminy przeprowadzenia testu sprawności fizycznej:

Testy sprawnościowe dla dziewcząt:

8.04.2016r. (piątek) w godz. 15.00-16.30 - termin główny
15.04.2016r (piątek w godz. 15.00- 16.30 – termin dodatkowy

Testy sprawnościowe dla chłopców:
5.04.2016r. (wtorek) godz. 16.00-17.30 - termin główny
12.04.2016r. (wtorek) godz. 16.00-17.30- termin dodatkowy

Miejsce: hala sportowa SP 55 w Szczecinie przy ulicy Orawskiej 1
Prosimy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne.


Zapraszamy do Błękitnej!!!
 

Autor:  ZSO nr 3 
05.04.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie