Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Klasa piłki ręcznej

Szkoła Podstawowa nr 55 ogłasza nabór do klasy sportowej

o profilu piłka ręczna na rok szkolny 2016/2017

Zapraszamy wszystkich uczniów klas trzecich szkół podstawowych, dziewczęta i chłopców uzdolnionych sportowo, lubiących ruch i chcących rozwijać swoją pasję oraz umiejętności gry w piłkę ręczną.

W ramach klasy sportowej zapewniamy:

 • optymalne warunki do zaspakajania potrzeb rozwojowych dziecka w sferze edukacyjnej, wychowawczej i sportowej,
 • sprawujemy opiekę nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci,
 • stwarzamy dzieciom warunki do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej i radosnej atmosferze.


Proponujemy: zwiększoną ilość godzin z wf, wyjazdy na obozy sportowe letnie w okresie wakacji, udział w rozgrywkach sportowych, turniejach piłki ręcznej, meczach mistrzowskich, ligowych.

Szkoła posiada doskonałą bazę do trenowania: boiska, stadion, siłownię, halę i basen.

Patronat nad klasą obejmuje klub sportowy MKS „KUSY” SZCZECIN.

Korzyści wynikające z uprawiania piłki ręcznej przez dzieci i młodzież:

 • wdraża do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu,
 • kształtuje postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania czasu wolnego,
 • łatwość w nauczaniu,
 • współdziałanie w zespole,
 • posiada walory wychowawcze,
 • kształtuje motorykę : biegi, skoki, rzuty.

Szczypiorniak ma wiele zalet:

 • odznacza się dużą dynamiką,
 • zaspokaja naturalną potrzebę wyżycia się ruchowego dziecka,
 • pobudza procesy myślenia ,
 • wpływa na lepsze uspołecznienie,
 • motywuje do działania,
 • ułatwia nawiązywanie przyjaźni,
 • uwrażliwia na potrzeby i możliwości innych,
 • stymuluje do sportowej rywalizacji i zachowań fair play,
 • twarza okazję do pomocy, porównań, samooceny.


Terminy przeprowadzenia testu sprawności fizycznej:

Testy sprawnościowe dla dziewcząt:

8.04.2016r. (piątek) w godz. 15.00-16.30 - termin główny
15.04.2016r (piątek w godz. 15.00- 16.30 – termin dodatkowy

Testy sprawnościowe dla chłopców:
5.04.2016r. (wtorek) godz. 16.00-17.30 - termin główny
12.04.2016r. (wtorek) godz. 16.00-17.30- termin dodatkowy

Miejsce: hala sportowa SP 55 w Szczecinie przy ulicy Orawskiej 1
Prosimy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne.


Zapraszamy do Błękitnej!!!
 

Autor:  ZSO nr 3 
05.04.2016