przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XIV Szczeciński Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji..."

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Termin:
6. grudnia 2019 r.

Miejsce:
Sala Kominkowa Domu Kultury „13 Muz”

Program:

 • 15:00 - 18:00 konkurs piosenki
 • 18:00 - 19:00 przerwa
 • 19:00 - rozdanie nagród w XII Szczecińskim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Podstawowych i Średnich pt. „Moja Mała Ojczyzna”, rozdanie nagród w I Szczecińskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”
 • 19:15 - 19:30 rozdanie nagród w XIV Konkursie Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji…"
 • 19:30 - 19:45 występ laureata/ów konkursu piosenki
 • 20:00 - Koncert Gościa imprezy Roberta Kasprzyckiego

 

Cel konkursu:
Popularyzowanie piosenki turystycznej, poezji śpiewanej w środowisku młodzieży szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego.
Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów w dziedzinie poezji i muzyki.
Integracja środowisk szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do zespołów, grup i solistów reprezentujących środowisko szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Laureaci w kategorii zespół / solista na poziomie szkoły podstawowej uzyskają dodatkowe punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną II LO w Szczecinie w procesie rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.
Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko i imię osoby przewodniczącej zespołowi lub solisty.
 • Dane dotyczące dwóch utworów z gatunku poezji śpiewanej lub piosenki turystycznej (tytuł utworu, autor słów i muzyki). Zgłoszone utwory zostaną zatwierdzone przez członków zespołu "DO GÓRY DNEM". W razie zastrzeżeń co do zgodności utworu z tematyką, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Podmiot muzyczny zaprezentuje obowiązkowo jeden utwór z repertuaru zamieszczonego poniżej:
  • Do Góry Dnem (www.dgd.art.pl),
  • Grupa Bez Jacka (www.free.art.pl/bezjacka),
  • Wolna Grupa Bukowina (www.pulsar.net.pl/bukowina),
  • Stare Dobre Małżeństwo (www.sdm.art.pl),
  • Browar Żywiec,
  • utwory do słów Andrzeja Wierzbickiego,
  • Cisza Jak Ta (www.ciszajakta.prv.pl),
  • Dom o Zielonych Progach (www.dom.art.pl),
  • Piotr Bakal (www.piotrbakal.com),
  • Leonard Luther (www.leonardluther.pl),
  • utwory do słów Andrzeja Koczewskiego (www.koczewski.com).
  • Lubelska Federacja Bardów (www.lfb.lublin.pl)
  • Grzegorz Turnau
  • lub inny utwór z kręgu tzw. Krainy Łagodności.

Mile widziane są autorskie utwory!!!! Dopuszcza się ścieżki dźwiękowe (akompaniament) na nośnikach multimedialnych. W konkursie nie biorą udziału opiekunowie czy też nauczyciele solisty/zespołu.

 

Kontakt
Informujemy, iż w związku z ograniczeniem czasowym Organizator przewiduje udział nie więcej niż 12 podmiotów muzycznych (6 w kategorii szkoła podstawowa i 6 w kategorii szkoła średnia). Liczy się kolejność zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 grudnia 2019 r.
Wszelkie pytania można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Nagrody:
Nagrody dla uczestników konkursu będą przyznawane niezależnie przez Jury oraz przez publiczność. Nagrody rzeczowe ufundowane są przez sponsorów.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Autor:  II Liceum Ogólnokształcące 
11.10.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją