przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs plastyczny "Razem dla autyzmu"

"RAZEM DLA AUTYZMU"

W związku ze zbliżającymi się obchodami 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
Gimnazjum nr 20 im. Młodych  Europejczyków w Szczecinie ogłasza konkurs na projekt koszulki
promującej pozytywne postawy wobec osób z autyzmem.

 

  1. Uczestnicy konkursu  
    W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych mieszczących się na terenie gminy Szczecin. Uczeń może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
    Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:

            - przedszkola oraz uczniowie kl. I - III szkół podstawowych,
            - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,  gimnazjów i liceów

2.  Technika wykonania prac

Technika wykonania prac: dowolna.
Prace uczniów powinny być wykonywane indywidualnie

  1. Terminy i warunki dostarczania prac konkursowych:

Projekty w formie elektronicznej np.  skan/zdjęcie/plik graficzny pracy,( w przypadku małych dzieci przy wsparciu rodzica lub nauczyciela) prosimy przesyłać na adres mailowy:  dlaautyzmu@onet.pl  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu wykonaną i opisaną jak poniżej pracę  z podpisanym oświadczeniem.

Wraz z projektem należy nadesłać opis:  imię i nazwisko autora, szkołę/przedszkole  autora oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia (w załączniku)

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 03.03.2017r.

  1. Komisja konkursowa i ocena prac
    Komisję konkursową  będą stanowili uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków.

Jury w obydwu kategoriach wiekowych wyłoni po  jednej  pracy.

Nagrodą w konkursie będzie umieszczenie nadruku ze zwycięskim projektem na koszulkach, które będą możliwe do nabycia z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 marca 2017r.

Każdy z nadesłanych projektów zostanie wyeksponowany na wystawie prac z okazji  Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają koszulki z logo wg własnego projektu.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

  1. Postanowienia końcowe:

-  wykonane prace przechodzą na własność organizatora,
-  prace niezgodne z regulaminem i tematem, plagiaty nie będą oceniane,
-  ocena jury jest ostateczna i nie można jej podważyć,
-  autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem szkoły/instytucji,
-  uczestnicy konkursu (lub tylko laureaci) wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na wystawę prac.

Telefon kontaktowy w razie pytań:  695427122 

Wierzymy, że udział w konkursie stanie się okazją do uświadomienia nam wszystkim,
że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są i zawsze będą wśród nas.
Zachęcamy, by z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu być razem,
RAZEM DLA AUTYZMU!

Autor:  Gimnazjum nr 20 
08.02.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie