Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs plastyczny "Razem dla autyzmu"

"RAZEM DLA AUTYZMU"

W związku ze zbliżającymi się obchodami 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
Gimnazjum nr 20 im. Młodych  Europejczyków w Szczecinie ogłasza konkurs na projekt koszulki
promującej pozytywne postawy wobec osób z autyzmem.

 

  1. Uczestnicy konkursu  
    W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych mieszczących się na terenie gminy Szczecin. Uczeń może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
    Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:

            - przedszkola oraz uczniowie kl. I - III szkół podstawowych,
            - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,  gimnazjów i liceów

2.  Technika wykonania prac

Technika wykonania prac: dowolna.
Prace uczniów powinny być wykonywane indywidualnie

  1. Terminy i warunki dostarczania prac konkursowych:

Projekty w formie elektronicznej np.  skan/zdjęcie/plik graficzny pracy,( w przypadku małych dzieci przy wsparciu rodzica lub nauczyciela) prosimy przesyłać na adres mailowy:  dlaautyzmu@onet.pl  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu wykonaną i opisaną jak poniżej pracę  z podpisanym oświadczeniem.

Wraz z projektem należy nadesłać opis:  imię i nazwisko autora, szkołę/przedszkole  autora oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia (w załączniku)

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 03.03.2017r.

  1. Komisja konkursowa i ocena prac
    Komisję konkursową  będą stanowili uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków.

Jury w obydwu kategoriach wiekowych wyłoni po  jednej  pracy.

Nagrodą w konkursie będzie umieszczenie nadruku ze zwycięskim projektem na koszulkach, które będą możliwe do nabycia z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 marca 2017r.

Każdy z nadesłanych projektów zostanie wyeksponowany na wystawie prac z okazji  Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają koszulki z logo wg własnego projektu.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

  1. Postanowienia końcowe:

-  wykonane prace przechodzą na własność organizatora,
-  prace niezgodne z regulaminem i tematem, plagiaty nie będą oceniane,
-  ocena jury jest ostateczna i nie można jej podważyć,
-  autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem szkoły/instytucji,
-  uczestnicy konkursu (lub tylko laureaci) wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na wystawę prac.

Telefon kontaktowy w razie pytań:  695427122 

Wierzymy, że udział w konkursie stanie się okazją do uświadomienia nam wszystkim,
że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są i zawsze będą wśród nas.
Zachęcamy, by z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu być razem,
RAZEM DLA AUTYZMU!

Autor:  Gimnazjum nr 20 
08.02.2017

Lista załączników: