przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Poezja w obrazach”

Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat to udziału w konkursie plastycznym, który ma na celu m.in. upowszechnianie czytelnictwa, a szczególnie poezji polskiej, wśród dzieci i młodzieży, prezentację i popularyzację twórczości plastycznej oraz rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości, empatii i skłanianie do refleksji.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Prace powinny być inspirowane twórczością polskich poetów.
2. Wymagany format prac: A2, A3, grafika: format dowolny.

Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych uczestników: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat,16 – 19 lat

Termin dostarczania lub nadsyłania prac: 06.05.2024 r. Nie decyduje data stempla pocztowego!

Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora www.palac.szczecin.pl w dniu 28.05.2024 r. Wystawa prac konkursowych rozpocznie się 11.06.2024 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie.

Lista załączników:

Autor:  Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie 
06.03.2024
Zostaw 1,5% podatku
w Szczecinie