przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do PSM I st.i II st. oraz do POSM II st.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie ogłasza rekrutację do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. (PSM I st.), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz (od roku 2019/2020) na poziomie 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Klasa 1 POSM II st. w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie przedmiotów artystycznych będzie realizować kształcenie na poziomie 1 klasy szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w zakresie przedmiotów ogólnokształcących - w związku z reformą edukacji - będzie kształciła na poziomie klasy 7 szkoły podstawowej.

Do klasy 1 POSM II st. mogą więc zdawać kandydaci:

  • po 6 klasie OSM I st.,
  • po 6 klasie (dział dziecięcy) lub po 4 klasie (dział młodzieżowy) SM I st. pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019,
  • kandydaci bez przygotowania muzycznego - wyłącznie na wybrane specjalności pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.

 W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęcie nauki w klasie 3 POSM II st. (poziom klasy pierwszej czteroletniego liceum) oraz w klasie 3 PSM II st. możliwe jest wyłącznie po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych z następujących przedmiotów artystycznych:

  • w zakresie planowanej specjalności – przedmiot główny po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie       2 szkoły muzycznej II st.,
  • fortepian po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie 2 szkoły muzycznej II st. (o ile nie jest to przedmiot główny),
  • kształcenie słuchu po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie 2 szkoły muzycznej II st.,
  • zasady muzyki z elementami edycji nut po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie 2 szkoły muzycznej II st.,
  • literatura muzyczna po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie 2 szkoły muzycznej II st.

 Ilość miejsc w klasie trzeciej POSM II st. będzie ograniczona.

Do klasy 1 PSM II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Do klasy 1 PSM I st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

 

Informator rekrutacyjny Szkoły https://www.zsm2.szczecin.pl/aktualne/2018_2019/rekrutacja/2019_2020_informator.pdf

Informator Kursu Przygotowawczego do Szkoły https://www.zsm2.szczecin.pl/aktualne/2018_2019/rekrutacja/2019_2020_inf_kurs.pdf

Autor:  Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie 
22.02.2019