przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Innowacyjnie w SP nr 74

W Szkole Podstawowej na Seledynowej drugi semestr bieżącego roku szkolnego rozpoczął się nowymi pomysłami i projektami. Nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych pod kierunkiem matematyka  mgr Ryszarda Markowicza zaangażowali się w międzynarodowy projekt INNOVATE YOUR DREAMS. Jego celem jest rozwijanie w uczniach pasji do kreatywności, krytycznego myślenia oraz rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej. Tematyka dotyczy zawodów i profesji  przyszłości i a  finalnym produktem tego projektu są i prezentacje i plakaty. Zajęcia te mają miejsce również z wykorzystaniem języka angielskiego.

W Szkole Podstawowej już od grudnia ubiegłego roku nauczycielka biologii mgr Anna Rzemieniecka rozpoczęła współpracę z irlandzkim instytutem zajmującym się nauczaniem biologii molekularnej. W ramach tej kolaboracji nauczycielka realizuje projekt CELL EXPLPORERS, w którym w języku angielskim uczniowie poznają tajniki DNA oraz dokonują ekstrakcji materiału genetycznego na przykład z komórek banana. Zajęcia te prowadzone są w Centrum Nauk Ścisłych i mogą w nich brać udział grupy uczniów nie tylko z SP 74.

Innowacyjność to drugie imię szkoły na ul. Seledynowej. Od września prowadzone są zajęcia z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w języku angielskim. Realizują je mgr inż. Kinga Fabisiak i mgr  Anna Rzemieniecka na lekcjach dodatkowych z języka angielskiego w klasie 7a. Obecnie placówka podejmuje starania aby w przyszłym roku szkolnym otworzyć oddziały dwujęzyczne dla klas siódmych.

 

                                                                                                                                             Anna Rzemieniecka


Autor:  Szkoła Podstawowa nr 74 
15.02.2019