przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

II Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu

 

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
Klinika Neurochirurgii PUM SPSK1
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1


V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Asnyka w Szczecinie
71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 14


Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
województwa zachodniopomorskiego

II Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu


Szanowni Państwo,
Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie mają zaszczyt zaprosić uczniów Państwa Szkół do udziału w drugim Konkursie Wiedzy o Mózgu dla szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Współczesna wiedza z zakresu medycyny, biologii, biochemii, biofizyki, podkreśla fundamentalne znaczenie mózgu i jego funkcjonowania dla rozwoju indywidualnego i społecznego człowieka. Neurokognitywistyka, czyli nauka o mózgu mogła rozwijać się dzięki badaniom nauk podstawowych (biologii, chemii, fizyki) prowadzonym na przestrzeni wieków. Wiedza o mózgu i jego relacjach z otaczającym światem, jego znaczeniu w powstawaniu podstawowych uniwersalnych praw człowieka znajdują odzwierciedlenie w filozofii, etyce, psychologii, literaturze i sztukach pięknych.

Przypisując sobie ważną rolę krzewienia wiedzy o mózgu i jego funkcjonowaniu oraz mając w pamięci zainteresowanie oraz życzliwość Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i oczywiście uczniów przy pierwszej edycji Konkursu, postanowiliśmy przedstawić Państwu drugą edycję i żywimy nadzieję że Konkurs Wiedzy o Mózgu wpisze się trwale w kalendarz zmagań konkursowych, a tematyka Konkursu zainteresuje potencjalnych kandydatów na studia medyczne, biologiczne, biotechnologiczne a także humanistyczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Dyrektor
V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
mgr Hanna Bartnik

 
Prezes
Pomorskiego Towarzystwa  Neurokognitywistycznego w Szczecinie
dr n. med. Dariusz Jeżewski 
Cele Konkursu Wiedzy o Mózgu:
- propagowanie wiedzy o mózgu i jego budowie i funkcjonowaniu;
- zwrócenie uwagi na rolę mózgu we wszystkich aspektach życia człowieka;
- wzbudzanie zainteresowań neurokognitywistycznych.

Zakres wiedzy wymagany w Konkursie Wiedzy o Mózgu:

  • biologia mózgu: budowa, funkcje komórki nerwowej, podstawowe układy funkcjonalne mózgu, ewolucjonizm mózgu;
  • chemia mózgu: neuroprzekaźniki, metabolizm mózgu;
  • fizyka mózgu: przewodnictwo nerwowe, funkcjonowanie narządów zmysłów, metody obrazowania mózgu;
  • nauki humanistyczne a mózg: wiadomości z zakresu świata przyrody i jego oddziaływania z mózgiem, najważniejsi filozofowie i ich myśli, podstawowe teorie z zakresu filozofii, umysł ludzki a sztuki piękne.
     
Autor:  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne 
19.10.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie