przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wieści z inwestycji oświatowych

Rok szkolny w pełni. Uczniowie mają duży pracy, tak samo jak i wykonawcy realizujący inwestycje w placówkach oświatowych.

Budynek szkolny pnie się do góry

Nowy budynek szkolny, który powstaje przy Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej pnie się do góry. Konstrukcja obiektu jest na ukończeniu. Trwa budowa ścian II pietra budynku. W kolejnych tygodniach prowadzone będą prace stolarskie, Wykonawca montować będzie również konstrukcję dachu.

Inwestycja obejmuje budowę budynku, na który składać się będzie sala gimnastyczna (z boiskiem do siatkówki, koszykówki oraz do piłki ręcznej) z zapleczem szatniowo sanitarnym, siłownia, zaplecze dla trenerów i część magazynowa. W kondygnacji przyziemia zaprojektowany został punkt przedszkolny, świetlica i gabinety o różnej funkcji, a także pomieszczenie szatni dla dzieci. W kondygnacji I-go piętra znajdzie się część przeznaczona dla administracji szkoły oraz sale o różnym przeznaczeniu edukacyjnym. Dodatkowo od strony dziedzińca zaplanowano całkowicie przeszkloną aulę przeznaczoną na kameralne uroczystości i występy szkolne. W kondygnacji II-go piętra znajdzie się część przeznaczona dla administracji szkoły (gabinet zastępcy dyrektora, księgowość). W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano: budowę garażu wolnostojącego; budowę boiska sportowego wraz z piłkochwytami, dwóch placów zabaw, bieżni; budowę i montaż nowego ogrodzenia, bram wjazdowych i furtek; budowę budowa parkingu; remont drogi pożarowe; zagospodarowanie zieleni. Koszt inwestycji to ponad 22,9 mln zł brutto.

Inwestycję nadzoruje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

Boisko na ukończeniu

Dobiegają końca prace budowlane związane z budową nowego boiska w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przy al. Wojska Polskiego. Zakończono wszystkie prace związane z przebudową sieci. W minionych dniach układana była nowa nawierzchnia boiska. Pozostanie wymalowanie linii. Aktualnie trwa montaż osprzętu, elementów małej architektury i ogrodzenia.

Inwestycja oprócz budowy boiska obejmuje również budowę bieżni, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą a także strefy rekreacji zaopatrzonej w siłownię plenerową. Zainstalowane zostanie oświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz oświetlenia terenu, pojawi się monitoring boiska. W ramach zagospodarowania terenu wybudowane zostaną dojazdy oraz miejsca postojowe dla pracowników, wybudowane zostanie pomieszczenie gospodarczego wraz z obudową śmietnikową, zagospodarowana zostanie zieleń. Koszt prac to ponad 3,7 mln zł brutto.

Inwestycję nadzoruje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

VI liceum z nowym boiskiem

Przy VI Liceum Ogólnokształcącym zakończone zostały wszystkie prace związane z budową boiska oraz wykonaniem ścian fundamentowych budynku szkoły. Zadanie jest po odbiorach i przekazane do użytkowania. Powstało boisko wraz ze słupkami i osprzętem do siatkówki, koszyków i piłki ręcznej wraz z piłkochwytami. Wykonano nowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych oraz placu, zamontowano oświetlenie czy ławki a także urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonano nasadzenia zieleni. Koszt robót to ponad 3 mln zł brutto.

Inwestycję nadzorował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

 

*Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
09.11.2022