przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci?

 Jak pomóc uczniowi i samemu nie zwariować?

Termin szkolenia:  26 luty 2019 r., g. 16:30

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ZCEMiP

71-699 Szczecin, ul. Hoża 6   (aula)

 

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych

 

Cele szkolenia:

po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • prawidłowo rozróżnia zaburzenia zachowania od zachowań drażniących i niepożądanych,
  • zna podstawowe założenia gier uczniowskich i stosuje „stopery” w sytuacjach trudnych,
  • stosuje podstawowe techniki behawioralne skuteczne wobec trudnych zachowań ucznia,
  • potrafi analizować zachowania ucznia/wychowanka i podejmować działania wspierające,
  • potrafi rozmawiać i współpracować z rodzicem ucznia z zachowaniami trudnymi,
  • zna algorytm postępowania z wybuchem agresji impulsywnej,
  • zna procedury szkolnego systemu bezpieczeństwa.

 

Liczba godzin:3

Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kaczyńska

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, należy przesyłać na adres e-mail:sekretariatodn@zcemip.edu.pl

 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
17.01.2019