przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Misja dzieci – Szczecin bez Śmieci

Zapraszamy do udziału w cieszącej się ogromną popularnością akcji Misja dzieci – Szczecin bez Śmieci ( edycja jesienna).

Jesienne porządki planujemy rozpocząć od 11 września, według następującego schematu działania

  • Akcję sprzątania będziemy prowadzić dwa razy w tygodniu przy udziale maksymalnie dwóch klas ( optymalnie jedna grupa) – max 50 uczestników
  • My zapewniamy kamizelki ochronne, worki, rękawiczki i odbiór worków z odpadami przez właściwą firmę.
  • Nauczycieli, wychowawców – koordynatorów akcji z ramienia placówek oświatowych prosimy o wybranie terenu do uporządkowania, który tego wymaga i jest w pobliżu przedszkola/ szkoły. Zaznaczamy, że na tą kwestię należy zwrócić szczególną uwagę i zweryfikować teren ponownie na dzień przed umówionym terminem. Jest to dla nas tak ważne, ponieważ ustalamy z firmą, miejsce odbioru odpadów, jak również ze względu na cel akcji i kwestię bezpieczeństwa uczestników – po stronie szkoły jest zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów.
  • Prosimy, aby na tuż przed każdym wyjściem przygotować dzieci do udziału, pod kątem zasad bezpieczeństwa w terenie.
  • Przy każdym wyjściu będzie pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin, z którym będzie można porozmawiać na temat systemu gospodarki odpadami w Szczecinie, w tym o selektywnej zbiórce.
  • Na zakończenie, dzieci otrzymają drobne upominki za zaangażowanie i włożony wysiłek.


Warunkiem uczestnictwa jest:

Zgłoszenie chęci udziału przez nauczycieli, wychowawców z placówek oświatowych do koordynatora akcji – Wydział Gospodarki Komunalnej Miasta Szczecin – Sandra Richert tel. 914245883, srichert@um.szczecin.pl . (ustalenie terminu, godziny, ilości uczniów biorących udział danego dnia w sprzątaniu, zaproponowanie miejsca do uporządkowania).
  

Autor:  Wydział Gospodarki Komunalnej 
04.09.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją