przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Akademia Młodego Prawnika – rekrutacja do 28 lutego 2019 r.

Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Gminą Miasto Szczecin realizuje projekt pn. "Akademia Młodego Prawnika" dla uczniów szkół średnich w wieku od 14 do 19 lat.
Rekrutacja uczestników trwa do 28 lutego 2019 r.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej http://amp.usz.edu.pl/

Projekt (POWR.03.01.00-00-T082/18) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
 

Autor:  Uniwersytet Szczeciński 
22.02.2019