przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XII Ogólnopolski Festiwal UNICEF

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału w XII Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbędzie się 5 grudnia 2018 roku. Celem festiwalu jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności humanitarnej prowadzonej przez UNICEF POLSKA.

W związku z organizacją Festiwalu ogłaszamy cykl konkursów dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z całego kraju, którego myślą przewodnią jest popularyzacja praw dziecka, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony prawnej przysługującej z racji bycia niepełnoletnim członkiem społeczeństwa polskiego oraz uwrażliwienie na potrzeby dzieci z całego świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres szkoły do dnia 29 listopada 2018 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do siedziby szkoły).

Szczegóły w załączniku.

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 11 
02.11.2018