przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Pasowanie na elewów uczniów z VII LO

20 października 2016 roku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie odbyło się czwarte już w historii szkoły pasowanie uczniów klas mundurowych na elewów.

Uczniowie innowacyjnych klas o profilach „Bezpieczeństwo Publiczne” oraz „Bezpieczeństwo w biznesie i administracji” godnie i w pełnym umundurowaniu złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Aktu pasowania dokonał młodszy insp. Pan Andrzej Biernat z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie. Swoją obecnością szkołę zaszczycili m. in. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego Marek Rupental, st. bryg. Kazimierz Lesisz - Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie Krzysztof Kamiński, z-ca naczelnika Wydziału Prewencji KM Policji w Szczecinie komisarz Andrzej Szrajber, mjr Zbigniew Pałka z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie oraz Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Krzysztof Kowalczyk.
 

Autor:  VII Liceum Ogólnokształcące 
26.10.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie