przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Teatrze

 

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy uczniów Waszej szkoły do wzięcia udziału w Międzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Teatrze.

1. ORGAZNIZATOR
Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie.

2. CELE
• upowszechnianie wiedzy o teatrze polskim
• kształtowanie umiejętności interpretacji scenicznej wybranych tekstów
• upowszechnianie kultury żywego słowa
• poznanie i zastosowanie w inscenizacjach różnych znaków teatralnych
• rozwijanie wrażliwości literackiej i artystycznej

3. ZAKRES MATERIAŁU
• teatry w Szczecinie (repertuar, kierownictwo, aktorzy)
• ogólne pojęcia teatralne (np. scenariusz, premiera)
• rodzaje współczesnych teatrów
• twórczość szczecińskich reżyserów teatralnych
• znane teatralne osobowości
• znane spektakle teatralne

4. UCZESTNICY
Uczniowie gimnazjum: zespoły trzyosobowe

5. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA
Kartę zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 05.05.2016 r. na adres:
Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich
ul. Witkiewicza 40
71-122 Szczecin
www.gim18.szczecin.pl
lub faksem: (91) 45-32-480

6. TERMIN i MIEJSCE KONKURSU
12.05.2016 r. godz. 14.30 w Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone i wyróżnione. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie uczestnictwa.


Organizatorzy:
Smok Urszula
Magdalena Stejka
Anna Szyntor-Bykowska
Ewa Owczarska

Autor:  Gimnazjum nr 18 
25.04.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie