przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dni Otwarte w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

zaprasza na

Dzień Otwarty szkoły, który odbędzie się

19.02.2019r. w godz. 16:00 - 18:00.

 

Informacje dla kandydatów o szkole 

1. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego w tym samym zakresie co wszystkie szkoły podstawowe. 
2. W naszej szkole uczymy języka: angielskiego, niemieckiego. Ponadto w szkole prowadzona jest innowacja w zakresie języka włoskiego.
3. W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzimy się naukę gry na: 
 • akordeonie
 • altówce
 • fagocie
 • flecie poprzecznym
 • fortepianie
 • gitarze
 • harfie
 • klarnecie 
 • kontrabasie
 • oboju
 • perkusji
 • puzonie
 • saksofonie
 • skrzypcach
 • trąbce
 • wiolonczeli 
4. Muzykowanie zespołowe odbywa na zajęciach w klasach starszych:
 • chór
 • orkiestra
 • zespół rozrywkowy
 • zespół perkusyjny
 • zespoły kameralne
5. Zajęcia dodatkowe:
 • koło ceramiczne
 • koło języka włoskiego
 • koło teatralne
 • SKS
6. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy w godzinach 6.30 do 18.30  oraz obiady  w stołówce.     
7. Szkoła prowadzi odpłatną wypożyczalnię instrumentów.
8. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy opiekę:
 • pedagoga
 • logopedy
 • zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno- kompensacyjne
 • gimnastykę korekcyjną 
 
Harmonogram rekrutacji 
 
 • 04.03.2019r. poniedziałek, godz. 16:00- 18:00 -  II  Dzień Otwarty Szkoły
 • 05.03.2019r. wtorek, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
 • 06.03.2019r. środa, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
 • 07.03.2019r. czwartek, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
 • 09.03.2019r. sobota, godz. 10:00 - dodatkowy termin badania przydatności kandydatów 
 • 11.03.2019r. poniedziałek, godz. 13:00 - wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów
 • 11.03 - 13.03.2019r. potwierdzenie woli przyjęcia do OSM I st. przez rodziców (osobiście w sekretariacie szkoły)
 • 14.03.2019r. czwartek, godz. 13:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do OSM I st. 
 
Zapraszamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na stronie szkoły http://osm.szczecin.pl/

Lista załączników:

Autor:  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. 
30.01.2019