przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Edukacja w Muzeum POLIN

W nowym roku szkolnym 2020/2021 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN proponuje nową, rozszerzoną formułę zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych okolicznościach, w których wszyscy musimy się odnaleźć, muzeum zadbało o to, by warsztaty, spotkania z edukatorami, spacery i zwiedzanie wystaw jak najlepiej pasowały do różnych scenariuszy rozwoju pandemii w Polsce.

Obok dotychczasowych warsztatów, w nowej ofercie Muzeum POLIN są zajęcia online prowadzone zarówno metodami warsztatowymi przez muzealnych edukatorów i muzealne edukatorki, jak i takie w formie spotkań z przewodnikami na wystawach Muzeum POLIN. - Zajęcia dla uczniów i uczennic w Muzeum POLIN są zorganizowane w sposób bezpieczny i mają elastyczny scenariusz, tak, by w komfortowych warunkach uczniowie i uczennice mogli zdobyć potrzebną wiedzę i rozwinąć kompetencje. – mówi Łucja Koch kierowniczka działu edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nowością są także zajęcia w przestrzeni miejskiej, na świeżym powietrzu, gwarantujące bezpieczeństwo ich uczestnikom i uczestniczkom. Tradycyjnie Muzeum POLIN proponuje także zajęcia stacjonarne: warsztaty edukacyjne oraz oprowadzania po wystawie stałej "1000 lat historii Żydów polskich" i czasowej "Tu Muranów".

Zajęcia w przestrzeni miejskiej i spacery miejskie
W czasie zajęć w przestrzeni miejskiej w różnych częściach miasta uczniowie i uczennice zobaczą ślady żydowskiej Warszawy, poznają ich historię i skorzystają z kart pracy, nagrań ze świadkami historii, fotografii i innych dokumentów. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych. Szczegóły na stronie internetowej Muzeum POLIN. Spacery miejskie dla uczniów i uczennic ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych obejmują kilka wybranych punktów. Przewodnicy i przewodniczki Muzeum POLIN opowiedzą o historii i miejscach ważnych dla jej dawnych mieszkańców i pomogą znaleźć to, co zostało dziś. Przybliżą trudne koleje losu najbardziej znanej polskiej Sprawiedliwej, Ireny Sendlerowej, inicjując dyskusję o wartościach, odpowiedzialności. Nie pominą też współczesnych upamiętnień w tradycyjnych i nowoczesnych formach. Pomogą zakochać się w Warszawie i jej wielokulturowej historii. Więcej informacji również na stronie internetowej Muzeum POLIN.

Warsztaty online i wirtualne spotkania z przewodnikiem
Muzealni edukatorzy i edukatorki z doświadczeniem w edukacji zdalnej poprowadzą krótkie, intensywne zajęcia angażujące uczniów i uczennice w różnorodne działania. Ważna jest w nich interakcja, zadawanie pytań i uczenie krytycznego myślenia. Podczas spotkań uczniowie i uczennice oglądają wspólnie fragmenty filmów i podcastów, rozwiązują quizy, dyskutują w podziale na mniejsze grupy. Warsztaty online dedykowane są wszystkim grupom wiekowym (klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoły ponadpodstawowej), a wśród nich spotkania pod hasłem "Spotkania z kulturą żydowską", "Jak pięknie się różnić?", czy "Wędrując po Polin". Szczegóły na stronie Muzeum POLIN. Wirtualne spotkania z przewodnikiem są zaś poświęcone wybranym tematom z bogatej historii i kultury polskich Żydów, przybliżonej dzięki fragmentom naszych wystaw. To szansa dla uczniów i uczennic na zdobycie wiedzy, ale także na kontakt z instytucją kultury, do której wyjście całą klasą jest nadal utrudnione. Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki obejrzą nagrania z wystawy, podejmą dyskusję o zaprezentowanych treściach. Muzeum POLIN proponuje kilka tematów spotkań dla klas 4-6, 7-8 i szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji w tym filmie oraz na polin.pl.

Zajęcia stacjonarne w muzeum: warsztaty edukacyjne i zwiedzanie wystaw z przewodnikiem
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej przedstawiają 1000-letnią historię Żydów polskich jako integralną część historii Polski. Uczą tolerancji, otwartości na świat i akceptacji różnorodności kulturowej. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych edukatorów. Szeroki wybór tematów warsztatów dla wszystkich grup wiekowych. Wśród tematów: "Muranów. Dawny świat sprzed 100 lat", Dzieci i ryby głosu nie mają? O prawach dziecka i Januszu Korczaku”, „Niebezpieczeństwo stereotypów”, „Spotkania z kulturą żydowską”, „Dylematy młodych”. Więcej informacji na stronie internetowej muzeum. Stacjonarne spacery po wystawie stałej "1000 lat historii Żydów polskich" i wystawie czasowej „Tu Muranów” są dostosowane do wieku i zainteresowań młodych ludzi. Przewodnicy i przewodniczki odnoszą się w nich do zagadnień zawartych w nowej podstawie programowej. Oprowadzania dla grup szkolnych eksponują wątki historyczne lub związane z tradycją i kulturą żydowską. Spacery po wystawie stałej obejmują jej całość albo wybrane części. Mogą też zostać uzupełnione o rozwiązywanie specjalnie przygotowanych dla młodzieży zadań. Muzeum proponuje szeroki wybór spacerów dla wszystkich grup wiekowych a szczegóły tutaj.

Po pierwsze: edukacja
Tylko w 2019 r. Muzeum POLIN przeprowadziło 1 341 warsztatów z oferty edukacyjnej dla szkół, w których uczestniczyło blisko 30 tys. uczniów z całej Polski (w tym na wystawie czasowej W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości zorganizowanych zostało 436 warsztatów dla ponad 9 868 uczniów i uczennic). Wystawę stałą z przewodnikiem zwiedziło 1 096 grup szkolnych, czyli ponad 27 tys. uczniów. Popularnością cieszy się program MKiDN Muzeum za złotówkę, w którym Muzeum POLIN uczestniczy od 2016 roku. Nie brakuje również licznych działań dla nauczycieli – wśród nich kursy doskonalące, projekty międzynarodowe i konferencje edukacyjne. Edukacja w Muzeum POLIN to również obsługa przewodnicka, edukacja studentów i dorosłych, działania dla grup defaworyzowanych i osób z niepełnosprawnościami, programy dla muzealników i edukatorów, grup zawodowych (np. Policja, dziennikarze), Miejsce Edukacji Rodzinnej oraz inne projekty specjalne.
 

Autor:  Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 
17.09.2020