przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs Origami

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

„PAPIEROWY ŚWIAT ORIGAMI”

dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych


ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci
 • kształtowanie wyobraźni, koncentracji i sprawności manualnej
 • propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu


WARUNKI KONKURSU:

 • uczestnicy przygotowują origami płaskie, przestrzenne lub modułowe
 • prace powinny być wykonane indywidualnie
 • do pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą informacje:
  • imię i nazwisko autora,
  • nazwa i adres szkoły
  • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego wykonano pracę
 • prace wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia prosimy dostarczyć do świetlicy szkolnej w godz. 8.00 – 16.00

Szkoła Podstawowa nr 46
ul. Felczaka 13
71-417 Szczecin

 • na podstawie nadesłanych prac jury wyłoni laureatów konkursu. Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: oryginalność pomysłu, stopień trudności, estetyka wykonania, dobór kolorystyki i rodzaju papieru
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs bez konieczności ich zwrotu
 • każdy uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje ten regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych (imienia i nazwiska autora oraz opiekuna, nazwy szkoły) na stronie internetowej SP 46

 

TERMINY:

 • dostarczenie prac: do 31 stycznia 2017 r.
 • ogłoszenie wyników: do 6 lutego b. r. na stronie internetowej szkoły:

www.sp46.szczecin.pl

 • laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów:

gannablu@gmail.com


Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 46 
09.01.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie