przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Awans zawodowy

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty serdecznie zapraszają dyrektorów oraz nauczycieli z miasta Szczecin na szkolenie dotyczące awansu zawodowego

Termin: 24.10.2018r.

Godzina: 12.00

Miejsce: ZCEMiP , ul.Hoża 6 –AULA

W związku z wejściem w życie od 1 września 2018 r nowych przepisów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli spotkanie informacyjno – szkoleniowe adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, prowadzone przez pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie będzie dotyczyło:

- szczegółowego przedstawienia zmian dot. awansu nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, Ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo Oświatowe, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy (...), rozporządzenia MEN z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Powyższe zmiany zostaną omówione z podziałem na poszczególne stopnie awansu.

Dodatkowo pracownicy KO omówią najczęściej sygnalizowane i zgłaszane do Kuratorium trudne sytuacje związane z odbywaniem stażu ( m. in. kontynuowanie stażu w przypadku zmiany zatrudnienia nauczyciela, ocena dorobku zawodowego a ocena pracy nauczyciela, tytuł naukowy doktora a nadanie stopnia awansu zawodowego ).

Zgłoszenia przyjmujemy na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl


Serdecznie zapraszam
Z-ca Dyrektora ZCEMiP ds.ODN
Agnieszka Czeglik

                                      Monika Sierant
                    Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
                       Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Autor:  Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
04.10.2018