przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dziecięcy Uniwersytet Medyczny

Szanowni Państwo,
zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 13 lat do studiowania na Dziecięcym Uniwersytecie Medycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (w skrócie DUM PUM), którego celem jest:

  • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zainteresowanie ich naukami medycznymi,
  • zrozumienie podstaw nauk medycznych i poznanie metod badawczych
  • przedstawienie największych medycznych osiągnięciach naukowych
  • nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej i zachowania w sytuacjach kryzysowych
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny osobistej
  • poznanie biblioteki akademickiej
  • promocja uczelni

Wykłady i ćwiczenia poprowadzą najlepsi nauczyciele akademiccy i studenci PUM.

Rekrutacja na Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - rok akademicki 2016/2017 odbędzie się
12 września 2016 r. w godzinach 9.00-12.00.

Rekrutacja ma wyłącznie formę elektroniczną.

Przed rekrutacją prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego PUM na rok 2016/2017.

Informujemy, że kontakt z koordynatorem Projektu jest możliwy tylko przez formularza kontaktowy zamieszczony na stronie DUM PUM.
Udział dziecka w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt finansowany jest z Gminy Miasta Szczecin i przystąpić mogą do niego wyłącznie dzieci zameldowane w Gminie Szczecin.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.pum.edu.pl/dum

 

Autor:  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  
05.09.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie