przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

"Nauczanie języka sąsiada..." z europejskim dofinansowaniem

Trwający od marca br. w szczecińskich szkołach projekt „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” otrzymał dofinansowanie w ramach programu INTERREG VA. Dotychczas przedsięwzięcie realizowane było ze środków budżetowych Miasta Szczecin.

„Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” znane również jako „Szczeciński Standard Językowy” to projekt realizowany w ramach II Programowego Porozumienia dla Szczecina. Przedsięwzięcie zakłada przezwyciężenie bariery językowej, mentalnej i kulturowej wśród młodych mieszkańców Euroregionu Pomerania. Dzięki niemu możliwe jest dalsze poszerzanie systemu kształcenia dwujęzycznego na każdym poziomie edukacji – od przedszkola przez szkołę podstawową, gimnazjum aż po liceum.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży, poprzez stworzenie brakującej do tej pory usystematyzowanej koncepcji ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej.
 

Do tej pory realizację projektu finansowała Gmina Miasto Szczecin. Pod koniec maja br. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zatwierdził finansowanie dla projektu: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, o które aplikowała Gmina Miasto Szczecin wraz z pięcioma partnerami projektu m.in. Powiatem Pomorze Przednie- Greifswald i Powiatem Uckermark. Podczas posiedzenia Zatwierdzono dofinansowanie w wysokości 2,2 mln euro.

Beneficjentami projektu językowego są przede wszystkim dzieci i młodzież z instytucji biorących w nim udział, ale również ich rodzice i grono pedagogiczne. Łącznie w przedsięwzięciu bierze udział aż 3165 uczniów, 53 placówki oświatowe (24 placówki działające na terenie Szczecina oraz 29 po stronie niemieckiej) oraz 321 nauczycieli.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
12.06.2017