przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Seafoodtommorow - uczniowie ZS6 jadą do Paryża - Rozmowa

Projekt SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow (Odżywcza, bezpieczna i zrównoważona żywność pochodzenia morskiego dla konsumentów jutra), realizowany w ramach programu Horyzont 2020, w którym partnerem jest Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ma na celu kompleksowe podejście do produkcji żywności pochodzenia wodnego, o polepszonej i potwierdzonej jakości (głównie wartości odżywczej). Jednym z rezultatów tego międzynarodowego projektu jest wytworzenie atrakcyjnych produktów, dostosowanych do potrzeb różnych grup konsumentów.

Przystąpienie do projektu przez Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie daje szkole po raz pierwszy możliwość uczestniczenia w międzynarodowym przedsięwzięciu, realizowanym w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020, największym w historii Unii Europejskiej programie w zakresie badań naukowych i innowacji. Powierzone zadanie, polegające na opracowaniu dwunastu dań, skierowanych do trzech grup konsumentów (seniorzy, młodzież, kobiety w ciąży), jest niezwykle ciekawym wyzwaniem kulinarnym dla uczniów pod kierownictwem nauczyciela technologii żywności. Szczególnie w kontekście stworzenia tabeli wartości odżywczych oraz kalkulacji ceny łącznej surowców, wykorzystanych dla poszczególnych dań. Są to najważniejsze powody przystąpienia szkoły do projektu.

W ramach pierwszego z zadań w ramach projektu reprezentacja Zespółu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w składzie: Szymon Makowiecki (uczeń), Jakub Rosów (uczeń), Wioletta Skuratowicz (nauczyciel) opracowała dwanaście dań, skierowanych do trzech grup konsumentów (seniorzy, młodzież, kobiety w ciąży), w skład których wchodziły dwa podstawowe produkty bazowe: śledź, makrela. Intencją projektu jest wytypowanie któregoś z dań do produkcji przemysłowej w skali europejskiej. Jednocześnie każde z dań miało zadane kryteria, dotyczące wartości odżywczych oraz energetycznych. Takie samo zadanie miał drugi uczestnik projektu po stronie polskiej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Drugi etap konkursu stanowił konkurs, który odbył się w kwietniu 2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, podczas którego profesjonalne jury wyłoniło sześć dań do konkursu międzynarodowego, który odbędzie się w lipcu 2019 w Paryżu (Francja). Pięć z sześciu dań, wyłonionych do konkursu międzynarodowego w ramach projektu SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow (Odżywcza, bezpieczna i zrównoważona żywność pochodzenia morskiego dla konsumentów jutra), stanowiły propozycję zespołu z ZS Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Były to następujące dania: dla grupy docelowej MŁODZIEŻ: kiełbaski z makreli brokułowo-marchewkowe oraz kiełbaski ze śledzia papryka-mix, dla grupy docelowej SENIORZY: klopsy z makreli z sosem korniszonowym oraz klopsy ze śledzia z sosem pomidorowym, dla grupy docelowej KOBIETY W CIĄŻY: zupa kokosowa z klopsikami ze śledzia. Jednocześnie do finału w Paryżu zakwalifikowane zostało jedno danie, zaproponowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie - Zupa z pieczonej papryki z pulpecikami ze śledzia, dla grupy docelowej KOBIETY W CIĄŻY.

Finał projektu odbędzie się w dniu 1 lipca w Paryżu, gdzie zostanie przeprowadzony konkurs międzynarodowy dań, wytypowanych w każdym z krajów, stanowiących państwa partnerskie projektu.

W opinii członków zespołu oraz dyrekcji szkoły projekt SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow jest bardzo ciekawym przedsięwzięciem o charakterze badawczo – rozwojowym, pozwalającym na wykorzystanie praktycznych umiejętności, zdobywanych przez uczniów w ramach kształcenia zawodowego dla celów uczestniczenia w procesie tworzenia innowacyjnych w skali międzynarodowej produktów o polepszonej i potwierdzonej jakości odżywczej. Udział w projekcie wiąże się z szeregiem korzyści, jakie może odnieść szkoła, jej uczniowie oraz kadra pedagogiczna. Do najważniejszych z nich należą:

  • wzrost świadomości uczniów w zakresie znaczenia problematyki żywieniowej we współczesnej Europie,
  • wzrost prestiżu szkoły w regionie oraz kraju w wyniku uczestniczenia
  • w ważnym międzynarodowym projekcie, realizowanym w ramach najważniejszego w UE programu, dotyczącego badań i rozwoju,
  • możliwość nawiązania trwałej współpracy z krajowym partnerem projektu - Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, jak również potencjalnymi instytucjami zagranicznymi,
  • szansa na uczestniczenie w innych projektach, które będą realizowane w przyszłości, obejmujących swoim zakresem następujące sfery: szkolnictwo zawodowe – B+R – gospodarka,
  • wzrost zaangażowania uczniów szkoły w dodatkową aktywność, wymagającą kreatywnego myślenia i podejmowania nowych wyzwań.

Link do informacji w Kurierze Szczecińskim https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/krajowy-konkurs-kulinarny-w-gryfinie-makrela-i-sledz-na-tapecie/ .
 

Autor:  Zespół Szkół Nr 6 
18.06.2019