przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rządowa reforma systemu oświaty: dyskusja o szczecińskich liceach

Rządowa reforma systemu oświaty: dyskusja o szczecińskich liceach

Rządowa reforma systemu oświaty to kompleksowe zmiany, które dotkną każdego typu szkół. W związku z tym, w najbliższy piątek (27 stycznia br.) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji, poświęcone szczecińskim liceom i ich przyszłości w kontekście reformy. Początek spotkania, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin, zaplanowano na godzinę 12.00.

W ostatnim czasie Komisja ds. Edukacji pochyliła się nad rozwiązaniami przygotowanymi przez Zespół ds. Reformy Oświaty dla szkół funkcjonujących na terenie Szczecina. Szczegółowo omówione zostały propozycje przygotowane dla placówek ze Śródmieścia, Północy, Zachodu i Prawobrzeża. W większości przypadków, zaproponowane przez Wydziału Oświaty Urzędu Miasta zmiany, zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji. W niektórych przypadkach (m.in. Szkoła Podstawowa nr 48, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 10) ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Wynika to między innymi z faktu, iż niemożliwe jest wypracowanie jednego optymalnego sposobu przeprowadzenia rządowej reformy oświaty w tych placówkach. Decyzje dotyczące ich przyszłości zapadną w najbliższym czasie i zależne będą od wielu czynników, w tym między innymi od zdania rodziców.

Prezentacje, zawierające informacje o proponowanych zmianach i nowej sieci szkół znajdują się Portalu Edukacyjnym (https://pe.szczecin.pl/chapter_201439.asp ) oraz na stronie wiadomości.szczecin.eu.

Zaproponowana przez Miasto nowa siatka szczecińskich szkół została stworzona w oparciu nie tylko o dokładne obserwacje, dane demograficzne oraz urbanistyczne. Przygotowując ją Zespół ds. Reformy Oświaty wziął również pod uwagę takie czynniki jak rozbudowa poszczególnych osiedli oraz realizację nowych inwestycji, które w niedalekiej przyszłości zostaną zasiedlone przez młodych ludzi z dziećmi. Zaproponowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin są rozwiązania, pozwalają jednocześnie na zabezpieczenie dobrej jakości kształcenia dla uczniów, ochronę miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz włączenie w cały proces rodziców.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
26.01.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie